مقاله

نقره داغ کردن کارگران در شب میلاد امام زمان/به قلم مدیر مسئول همای خبر

اختصاصی همای گیلان، بی تردید کارگران به جهت قرار داشتن در چرخه تولید ، نقش منحصر به فردی درهمه جوامع ایفا می کنند . در دین مبین اسلام نیزدر خصوص کارگرو حقوق وی توصیه های فراوانی شده است. اما آنچه موجب سنگین تر شدن وظایف جامعه نسبت به این قشرگردیده …

Read More »

در فراق آن جدایی ها ،اشکی و آهی/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان، نه نوستالژی است و نه دنیایی جدا از همه ی آرزوهایمان .فراموش نکرده ایم اون همه خاطره ها را ،که هنوز با تاروپودمان گره و دلبستگی دارند و می توان گفت که هویت و ماهیت وریشه شخصیت مان ،بدان وابسته است . چطور می توانیم فراموش کنیم …

Read More »

با تصویب دستمزدکارگران برای سال۹۹ ،شرمساری در وقت اضافه/ مسعودمجاوری

اختصاصی همای گیلان، گر در همه شهر یک سر نیشتر است/درپای کسی رود که درویش تر است/با این همه راستی که میزان دارد/میل از طرفی کند که آن بیشتر است.”سعدی” هزینه سبد معیشتی کارگران در جلسه اسفندماه سال گذشته درحالی با فشار نمایندگان دولت وکارفرمایان مبلغ چهار میلیون و۹۴۰هزارتومان تعیین …

Read More »

بعد از کرونا جهان چه شکلی خواهد شد؟ (بخش دوم )/اثر مشترک : شجاع الدین طایفه و رضا بژکول

اختصاصی همای گیلان، کرونا در عین اثبات وابستگی همه جوامع به همدیگر راه حلش را در عدم وابستگی جوامع اما کمک به یکدیگر به رخ کشید و نشان داد علم و آگاهی سرانجام راه خود را پیدا خواهد کرد و بر جهل و خرافات چیره خواهد شد . کرونا به …

Read More »

واقعیّت”غم انگیز” <اجاره نشینی>/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، ۴۰درصد”جمعیت”مناطق شهری ایران<مستاجر>ند• در”تهران”(۴۷درصد)،”قم” و”البرز”(۴۴درصد). 🔺”مسکن”؛دو”نقش”دارد: 🟣۱)<مسکن مصرفی>. برخی”خانه”یا”آپارتمانی”را، درتملّک دارند و درآن زیست می کنند. 🟠۲)<مسکن سرمایه ای>. یک”توانمند مالی”؛مسکن دوم” خریداری و به دیگری”اجاره” می دهد. 🔺در”ایران”،”مسکن های سرمایه ای”و”مستاجران، هم،بیشتر شده اند.چرا؟! 🔺رشد تورّم افسارگسیخته ۴۵ساله(۱۳۵۴تا۱۳۹۹خ)سبب: واردات بیرویه،کوچ‌،تمرکز جمعیّت درکلانشهرها، تولیدجامعه طبقاتی و اجاره …

Read More »

هرکسی کو دور شد از اصل خویش ، باز جوید روزگار وصل خویش(بخش اول )/اثر مشترک : شجاع الدین طایفه و رضا بژکول

اختصاصی همای گیلان، امروزه هرجا ودر هر موقعیتی صحبت از کروناست ، ایپدمی هولناکی که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر گرفته وارکان جامعه جهانی را لرزانده است . ایپدمی که هیچیک از اهرمهای شناخته شده قدرت از سرمایه تا سلاح جلودارش نیست ، از غنی ترین وقدرتمندترین کشورها …

Read More »

بحران ،توسعه/ کرونا می تواند فعل “شدن “در بهداشت و درمان را صرف نماید/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان، بحران همواره ناخوشاینداست و می تواند خسارات زیادی به حوزه اقتصادی واجتماعی واردکند. اما وقتی ویروس کرونا بحران جهانی می شودبه جای میلیون هانفر، میلیاردها نفر را درگیر می کند بالطبع حوزه اقتصادی واجتماعی ،بهداشت وسیاسی راهم گرفتارمی نمایدوخسارات جبران ناپذیری به این حوزه ها وارد می …

Read More »

آمریکا یک طبل تو خالیست/یادداشت تحلیلی رحیم رضاخانی

اختصاصی همای گیلان، این روزها که جهان با یک ویروس منحوسی بنام کرونا درگیر شده است و هر روز به آمار مبتلایان و جانباختگان آن افزوده می شود. در کنار بحران بوجود آمده واقعیت هایی از نحوه مدیریت دولت ها با این ویروس آشکار شده است. توانایی کشورها بخصوص کشورهایی …

Read More »