اصول گراواصلاح طلب حلال مشکلات امروزمردم نیست به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:بی تردید هدف از نوشتن مقالات انتقادی، کمک به اصلاح امورکشوراست وگرنه «چوایران نباشدتن من مباد»


هرکس وظیفه ای داردمفتی موعظه می کندو مغنی می نوازد.مهندس می سازد ومعلم می آموزد ورسانه هم اگررسانه ی اجاره ای نباشد، نقدمیکند.
فقط درچنین شرایطی است که جامعه توسعه میابد.رسانه وابسته رسانه ای است که فقط به جناح می نگرد، زیرچترفرد یا ارگانی قرار می گیرد،جامعه را به حال خودوامی گذارد.مشکلات جامعه را دریک جناح می بیند.هرجامعه ای که چنین رسانه ای داشته باشدبه جامعه فاسدتبدیل می شودوفسادهم مثل جرقه آتش است که به دامن جنگل می افتد.این جرقه ممکن است درختان تنومندرا دربرگیرد وطبریها ،خاوری هاو منصوری هابه وجودایند.این هم نقدی بود که برمارسانه ها وارد است.
مردم می پرسندچگونه از دستگاه قضا،طبری وقاضی منصوراستخراج شده است؟ همچنین می گویند حال که اینها تا بازنشستگی خوردندوزدندو گرفتندوآنگاه شناسایی شدنددرخصوص حقوق مردم بی گناهی که باحکم این چنین مفسدینی تضییع شده است، حکومت چه وظیفه ای دارد؟.دستگاه قضاکه مبارزه با فسادرادربرنامه خوددارد درخصوص حقوق ضایع شده مردم چه خواهدکرد؟.مردم می خواهند بدانند که دلیل گسیختگی افسار بازارچیست؟ مردم خواستاراطلاعاتندتابدانندکه اموال اختلاسگران بعدازمصادره به کجامی رود؟ویاتکلیف ماشین احتکارشده چه شده است؟
ویا پرسش می شود:ضبط این اعدادوارقام، چه نقشی در سرنوشت زندگی مردم دارد.؟
اینهاراگفتم تا دولت ودستگاه قضانسبت به ایجاد اتاق شیشه ای گام بردارد.گروهک بودن طبری وامثال اوآدم را به یاد
داستان« تیتو»رهبریوگسلاوی می اندازدکه معاون اول اوجاسوس بودکه وظیفه اش تصدی پست به افرادغیرمتخصص .و با خود می اندیشم دراین انقلاب که جوانان زیادی شهیدشدندوافرادفراوانی هم به افتخار جانبازی وآزادگی نایل امدند معاندین چگونه درمدیریت ها رخنه کرده اند !
راستی آیا وقت آن نرسیده است تا در تفکر و اندیشه خود، تغییر مواضع دهیم ؟ سالهاتحریم بودیم اگراین ثروتهای خدادادی نبو، دمعلوم نیست چه بلایی برسرمامی آمد؟
ودرتمام این سالها گفتیم ماکشوری مستقل هستیم و نیازی به هیچ کشوری نداریم امانه اقتصادماشکوفاشد و نه مشکلات کشورحل گشت.بلکه هرروزبرمیزان معضلات افزوده شد،کشاورزی تعطیل ، شرکت ها بسته .جوانان هم قلیان به دست. قیمت کالاها،روزانه افزایش می یابد . کسی نیست بگوید چرا قیمت کرم ابریشم که درسال گذشته ۱۵۰هزارتومان به فروش میرسیدامسال به ۶۰هزارتومان تنزل پیداکرده است؟ اینجاست که متوجه می شویم چرا کرم ابریشم تعطیل شده است ؟ وچراحجم تولیداین صنعت به یک هفتم رسیده است ؟ اینجاست که می فهمیم دلیل گرایش جوانان و وروستائیان به شهرودلیل شوق هجوم سرمایه‌داران و مرفهین بی دردبه روستاهاچیست؟
اقایان مسئول بروید به فکر چاره باشیدتامشکل زمین خواری حل گرددالکی وقتتان را صرف ممانعت ازفروش زمین های کشاورزی نکنید.این همه ازکوه خواری وزمین خواری گفتید، چرا هیچ وقت ازتنزل قیمت کرم ابریشم امسال نسبت به پارسال حرفی به میان نیاوردید ؟ بی خود وقتتان را صرف بازدیدوعکس اندازی در فضای مجازی نکنید.مسئولین محترم وزارت جهادکشاورزی آیا می خواهید زمین های کشاورزی راحفظ کنید ؟ راهش این است که به کشاورزی نوین رو آورید.ازشمامی پرسم فرق کشاورزی باغات چای توسط پدران مابا امروزدرچیست ؟تفاوت راباید در برداشت محصول جستجو کرد؛ کیفت برداشت در گذشته بالاتراز امروز بود. ایمان درکشاورز و نظارت توسط دولت مانع ازتخلف می شد وگرنه در” داشت” این صنعت شاهدهیچ تفاوتی نیست به همان صورت دیمی اداره می شود.چرابایدباوجوداین همه باران دراین استان کمبودآب داشته باشیم ؟/با کانال همای خبرهمراه شوید

علی علی پورنیاول مدیرمسئول پایگاه خبری همای خبروهفته نامه همای گیلان/

About سردبیر ارشد

Check Also

سرنوشت جلال الدین نقطه سیاه تاریخ ایران/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ

اختصاصی همای گیلان:سردار مغول جورماغون نویان که در جنگهای ایران بوده است برای خاتمه کار …

One comment

  1. سلام از اینکه درد جامه رو اینقدر روان و ملموس می نویسید عالیه

    ولی کو گوش شنوا تا زمانی که گرگها بر مسند نشسته اند اوضاع ما همینه همه شون وقتی باز نشست یا جا بجا میشن گندشون در میاد
    وقتی بالاترین مقام کشور که خودش در جایگاه قضاوت و دادگری هست پلی بشه برای غارت و چپاول دیگه از بقیه چه انتظاری میشه داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.