🛑در باره نقدینگی🛑/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان:🌘«به حجم پول در گردش»

نقدینگی گفته می شود.حجم
پول در گردش شامل دو مولفه
پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
🌘پایه پولی یا همان پول پر
قدرت به مجموع اسکناس و
مسکوک در گردش به علاوه
سپرده بانکها نزد بانک مرکزی
گفته می شود ولی این عامل
به تنهایی حجم پول در گردش
را تعیین نمی کند و ضریب
فزاینده پولی ناشی از
فعالیتهای بانکهای تجاری و
تعاملات اقتصادی مردم نیز
به عنوان مولفه مهم نقدینگی
عمل می کند به گونه ای که
اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها
نزد بانک مرکزی برابر(r)باشد
حجم پول در گردش برابر
نسبت پایه پولی (D) به نرخ
ذخیره می باشد.به عبارتی
حجم پول در گردش برابر؛
؛(D/r)خواهد بود.
🌘نکته ۱:عوامل تاثیر گذار در
نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی،
نظام بانکی،مردم،دولت و
بخش خارجی است.
🌘نکته ۲:حجم نقدینگی در
یک اقتصاد باید متناسب با
میزان تولید کالا و خدمات
باشد.در غیر این صورت بدون
تردید باعث تورم با رکود
[رکود تورمی]در تولیدخواهد شد.
🌘متوسط رشد نقدینگی
دهه ١٣۴٠ برابر با ١۶.٩ درصد،
دهه ١٣۵٠ برابر با ٣٣ درصد،
دهه ١٣۶٠ برابر با ١٨.۴ درصد،
دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد،
دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.۴ درصد
و دهه ١٣٩٠(تا سال ١٣٩٨)
برابر با ٢۶.٧ درصد بوده است.
🌘همچنین، بالاترین رشد
نقدینگی در ایران مربوط به
سال١٣۵٣با نرخ ۵٧ درصد و
بعد از آن سال١٣٨۵با نرخ٣٩
درصد و پس از آن سال١٣٧۴
با نرخ ٣٨ درصد بوده است.
🌘شدیدترین نرخ رشد
نقدینگی مربوط به دهه١٣۵٠
است و در مرحله بعد دهه
های ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن
دهه ١٣٩٠ قرار می‌گیرد و
ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه
نقدینگی در سال‌های ١٣۵٣
،١٣٨۵ و ١٣٧۴بوده است و
پس از آن سال١٣٩٣ قرار
می‌گیرد.
🔹«مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران:
◾️ تا پایان امسال شاهد
رشد۳۲درصدی نقدینگی
در کشور خواهیم بود و
انتظار می رود ۸۰۰ هزار
میلیارد تومان بر نقدینگی
کشور افزوده شود که این
موضوع می‌تواند هر روز به
یک بازار از جمله بازار سهام،
مسکن،ارز،سکه و خودرو؛
حمله ور شود و این بازارها
را تحت تاثیر خود قرار دهد.
◾️روزانه۲هزارو۲۰۰ میلیارد
تومان نقدینگی به کشور
تزریق می شود به طوری
که در ۵ ماه نخست امسال
۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر
نقدینگی کشور افزوده شده
است که این رشد لجام
گسیخته،عاملی مضر برای
تولید و اقتصاد کشور است.»
/خبرآنلاین(banker24)
🌘عوامل«نقدینگی ساز»:
۱)بالابردن قیمت ارز.
۲)سود سپرده های بانکی.
۳)افزایش درآمدهای نفتی
و گازی.
۴)کاهش درصد«سپرده قانونی.»
۵)وام گرفتن بانک‌ ها و
دولت؛از بانک‌ مرکزی .
۶)رشد کم اقتصادی.
۷)رشد منفی اقتصادی.
🌘پیامد نقدینگی🌘
۱)رشد شدید تورم‌.
۲)بالاتر رفتن خط فقر.
۳)شکاف بزرگ طبقاتی.
۴)گسترش فقر مطلق.
🛑نتیجه🛑
🔸دهه پنجاه خورشیدی،
قیمت نفت سه برابر شد و
«نقدینگی»هم،چهل برابر.
🔸دهه هفتاد،ارز دولتی،
هفت تومانی به سیصد تومان
رسید.در بازار آزاد تا هفتصد
تومان شد.
🔸دهه هشتاد،قیمت نفت،
به بشکه ای بالای صد دلار،
رسید،«نقدینگی»هم؛بالا رفت.
🔸در اوایل دهه نود
خورشیدی ،دلار هزارتومانی،
سه هزارتومان شد و سپس
در سالهای بعدبه شش هزار
و دوازده هزارو اینک بیست
و چند هزارتومان.
🌘هدف از افزایش قیمت
ارز«تامین کسری بودجه
دولت»،خرسندسازی صاحبان
«موادپتروشیمی صادراتی»
و«یاران اتاق بازرگانی».
🌘«اتاق بازرگانی»؛یاران
دولتهای وقت هستند و
امیدوارندکه با«کاهش
ارزش پول ملی»(ریال)و
افزایش قیمت دلار،صادرات
ایران،جهش کند.
🌗قطعا،افزایش صادرات
داشتیم اما دلارهای صادراتی
برنگشت یا آمریکا،آنرا در
جهان،بلوکه کرد.
🌘معمولا کشور های بزرگ
«سالانه»ارزش پول ملی
شان را،«پنج تا ده درصد»،
کاهش،می دهند.در ایران،
دلار هفت تومانی به بیست
و چند هزارتومان،رسیده است.
«حدود چهار هزار برابر.»
🌘این«کاهش ارزش پول
ملی» برای اقتصاد ایران؛
فاجعه بوده است و برای
«دهک های یک تا پنج»؛
فاجعه عظمی.
🌑به دیگر سخن نصیب
دهک های یک تا پنج،فقط
«رشد تورم کمر شکن»شد.
🌘«دهکهای شش و هفت»؛
دوقدم،جلو رفته اند و سه
قدم عقب.
🌘«دهکهای هشت و نه
و ده»،هم،می تازند.
🌘البته تاخت و تاز«دهک
دهم»از«دهک نهم»خیلی
بیشتر است.
🌘تاخت و تاز«دهک نهم»؛
هم،از«دهک هشتم»،بیشتر.
🛑پرسش:ممکن است قیمت
دلار،سکه و طلا،بالاتر هم،برود؟
🔵پاسخ:در«علم اقتصاد»؛
قیمت،«سقف»ندارد.
اما،قیمت«کف»دارد.یعنی،
ممکن است،صفر شود.
🔹در«علم اقتصاد»؛«قیمت
منفی»؛نداریم.
🌘در چهل و پنج سال
گذشته؛میانگین رشداقتصادی،
«حدودسه درصد»ومیانگین
رشدنقدینگی؛«بیست و پنج
درصد و تورم هم،دو رقمی.»
🌘{«درجهان،«دویست کشور»،
وجود دارد که در پنجاه وپنج
کشور،«رشد نقدینگی»کمتر
از پنج درصد در سال است
ودر دوازده کشور،بیشتر
از۲۵درصد در سال.
«ایران»،هم؛در این دوازده
کشور هست!»}(صندوق
بین المللی پول)
دکترعلی رحیم پور

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

شهرداری برای مسئولیت‌پذیری شهروندان تلاش می‌کند/علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

اختصاصی همای گیلان:  بدیهی است که مسئولیت‌پذیری شهروندان می‌تواند در توسعه و پیشرفت یک شهر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.