آب یا سراب!؟/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان/عطش سوزان در بیابانی خشک و داغ و بی آب و علف ، هر در مانده ای را متوهم می کند و بسوی آنچه را که می رود سراب است و نه آب. این پدیده ،هم در روانشناسی و هم در جامعه شناسی قابل توجیه می باشد .

حوزه زیست اجتمایی انسانها ،گاهی آنچنان بیابانی میشود که باید به خیلی ها حق داد که متوهم شوند که بجای آب ،سوی سراب روانه شوند و یا سوی سرب داغ.
استعداد ها اگر در خلق بلاغت و شیوایی رسالت و هماوایی با انسانیت ،نقشی به دیوار نشود ،آنگاه این سراب است که آوار شود و نه آبی به تسکین دل بیمار شود .

وصف لاله ها و شرح ناله ها و حتی شراب ناب انسانی اندر پیاله ها ،گر به لب‌ عطشان سوزان و فروزانی نرود ،همان به،که به خذلانی رود .

عیب رندان نبریم و دل عاشق خسته و درمانده را ویران نکنیم که این آوای بی مشتری در بر هوت ،دلنشین شود و چو فریاد فرهادی دربیستون ،مشتری “شیرین” شود.

روشنفکری را به روشنی دل نبردیم و وعظ بی فهم تاریخ را حتی به ایوان مداین بردیم و از کوروش و اردشیر و ملا صدرا ،صدرایی نیاموختیم بلکه مکتب وعظ را به مُلایی بردیم و شدیم حواریون بی دست و پای و بی زبان و بی مغز که طباخی تاریخ چه زیبا ،سفره صبح بیداری را به تراژدی برد .

دیگر از کاسه های سر و مغز های خودسر ،مناره نمی سازند بلکه نوای نقاره ها را به تهی مغزان سپارند که این لشکر بی مزد و مواجب ،تاریخ را به سُخره و مُسخ٘ر خویش دارند .

هان ای دوست !
نوای بلبل بینوا را گر به بوستانتان راهی نیست و فراق این جدایی ،گلهای زیبا را پر پر کند و روانه کوچه اختر کند ،به رسم آیین عشق در کوچه لاله ها ،ناله سر دهیم که زین ره شیدایی ،بی رسوایی و دلدادگی نشاید و نپاید .

رخ و رخسار و دل و دلدار و زلف و زنار و یار و دیار و گفت و گفتار ،گر به سراپرده عشق نبریم و نرد عشق به بازی سرنوشت نبازیم ،آنگاه اینهمه نقش و نگار به جویبارِ عبث دادیم و دل به هوس دادیم و اندیشه قبیلگی به اوس و خزرج دادیم .

طعنه ها و نیش ها و نیش تر ها و حصار ها و دیوار ها و چشمها و پنجر ها و حنجره های بسته ،گرچه دل خونین کند ولی هر آنچه آن “شیرین”کند ،فرهاد شویم و به شیدایی،فریاد .

بی باوران دیار مستی ،گر زیستی پیشه نکنند و دل و روح و روان به وارستگی، اندیشه نکنند ،آنگاه سر به افلاک نبرند حتی اگر ناسیه به خاک برند و حریم کعبه به ادراک برند .

جلال میرزااقایی

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

سرگذشت عطاربه مناسبت روزبزرگداشت عطار/تهیه کننده علی غلامرضائی پژوهشگرتاریخ

اختصاصی همای گیلان/ از دوران کودکی عطاراطلاعی در دست نیست جز اینکه پدرش در شهر …