آیت الله رئیسی در قوه قضایه بارئیسی درقوه مجریه/به قلم مدیر مسئول همای گیلان


اختصاصی همای گیلان:

باید گفت آیت الله رئیسی تا قبل ازانتخابات ریاست جمهوری دورقبل برای عموم مردم شناخته شده نبود. وی ازجبهه اصول گرایان پا به عرصه انتخابات گذاشته وشانس خود را در مقابل شیخ حسن روحانی که به مانند دوره قبل ازجبهه اعتدالیون واصلاح طلبان معرفی شده بود، آزمود. با توجه به اینکه حسن روحانی که در چهارساله اول ریاست جمهوری خود توسعه اقتصادکشوررا با برجام وارتباط با دنیا آغازنموده بود، وهمین عمل موجب آزادسازی ۱۵۰میلیارددلارپول های بلوکه شده ماگشته بود، تا حدودی سبب ثبات اقتصادی درکشور گردید.
درمقابل نیز چهره‌ ای اصول‌گرا را داشتیم که غالبا دراذهان عمومی تمایل به اقتصاد و سیاستی بسته و داخلی داشت؛ با این وصف که اصولگراها به دیوارکشی معروف هستند، این بود که چیزی نگذشت اصولگراها تمایل پیداکردند برای بهبود وضعیت و نارساییهای خود حتی به چهره‌هایی بی بندوبار چون امیرتتلو نیز روی خوش نشان داده و برای جمع کردن قشری خاص از جوانان از طرفداران وی بهره بگیرند!! که این خود در نوع خود راهکاری مضحک و ناشی از مستاصل ماندن بود‌.

اماوقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری وپاره کردن پرجام ازسوی ترامپ وعملکرد قابل قبول رئیسی در سمت قوه قضاییه و جدیت وی، از او چهره‌ای دلسوز وانقلابی ساخت وسیل انتقادات را به سوی حسن روحانی سرازیرکرد.

از طرفی بدشانسی شیخ حسن فقط درخروج ازبرجام توسط دولت آمریکا نبودبلکه با ظهور کرونا و تضعیف بیش از پیش اقتصادکشور، وادادگی درکشور فزونی یافت و این خود نشان از انتخاب بد برخی ازمسئولین کشورمی دهد که درزمان بحران ،جرات ، شهامت و سواد ایستادگی درمقابل مشکلات را نداشتند.
همین ضعف ها ومشکلات رفته‌رفته باعث شد تا مردم نه به شعاردهندگان ارتباط خارجی دل خوش کنند ونه به شعاردهندگان داخلی.

و نکته دیگر در این میان وجود اپیدمی عجیب و سخیفی به نام اختلاس است. که دامن کشور را نه یکبار، بلکه چندین و چندبار گرفت. مرضی که متاسفانه تنهامخصوص این دولت نیست پیشتر نیز بارها و بارها اتفاق افتاده است و در خوشبینانه‌ترین حالت یک شخص سیبل متخلفان اصلی شده و بقیه به جان بسلامت برده و سر در مال دزدی و حرام بیت‌المال فرو بردند در تورنتوی کانادا!
بگذریم. اما دراین برهه که به دلیل سرعت اطلاع‌رسانی اخباردر لحظه بین مردم میچرخد، تخلفات نامبرده سبب عدم حمایت مردم ازدولت گردید وازسوی دیگردرقوه قضایه برخورد های شدیدتری با اختلاس گران شد.
به این دلیل رفته رفته محبوبیت آقای رئیسی در محافل مردمی بیشتر شد.

در مورد اینجانب نیز از موارد اعتراضم درجلسات رسمی این بود که درقوه قضایه استبداد حاکم است و چرا رسانه‌ها جرات عرض اندام دراین قوه راندارند. اگربناست که قدرت دراین قوه به افراط نرود، لازم است اهرمی نظارتی مثل رسانه هافعال‌تر شوند. جرا که در شان یک جامعه مردمی و دمکرات نیست که ترس از زندان مانع نوشتن واطلاع رسانی رسانه ها دردستگاه قضاو مجریه گردد. البته باید گفت این مهم تا حدودی دردوره ریاست قوه قضایه فعلی رفع گردید اما تارسیدن به مطلوب هنوز فاصله زیاد است و دور.
ایت الله رئیسی اگربتواند این معضل را رفع و به همه دادگستری ها بقبولاند که رسانه می توانند درمیزان کم کردن اختلاس ها وتخلفات درقواه نقش اساسی ایفا کنند به طورحتم ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی را در نطفه خشکانده‌اند و چه اتفاقی برای یک دستگاه قضا بهتر از این؟؟
در اخبار نیز به صورت ضد ونقیض مطرح است که آیت الله رئیسی قصدکاندیداتوری درانتخایات ریاست جمهوری را دارد هرچندخودشان منکراین ادعا هستند. اما این نه گفتن ها درانتخابات ریاست جمهوری دردوره قبل هم تا اخرینروزهاوجودداشت.
به نظرمی رسد که ایشان حال عزم خودرا جزم کرده تانسبت به ریشه کن کردن فسادگام برداردنبایدنصفه ونیمه این کاررارهاکند.
و هرچندبه عقیده اینجانب ایت الله رئیسی در قوه قضایه با ایت الله رئیسی درقوه مجریه بسیار متفاوت خواهدبود ، زیرا کارکردن درقوه مجریه با قوه قضایه متفاوت است.
درقوه مجریه تنهااقتصادداخلی باعث شکوفایی اقتصادنمی گردد بلکه سیاست خارجی مهمترین اصلدراقتصادکشور شمرده میشود و حل این معضل تنهادرحیطه اختیارات ریاست جمهورنیست. بلکه این نظام است که بایددراین زمینه تصمیم گیری کند. لذا حضور آقای رئیسی درقوه قضایه وبرخورد قاطع ایشان با فسادهای جاری در جامعه موجب رعایت عدالت اجتماعی درکشورخواهد بود.

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

سرگذشت عطاربه مناسبت روزبزرگداشت عطار/تهیه کننده علی غلامرضائی پژوهشگرتاریخ

اختصاصی همای گیلان/ از دوران کودکی عطاراطلاعی در دست نیست جز اینکه پدرش در شهر …