چگونگی ﺧﺎﻛﺴﭙﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ شاعربزرگ ایران / علی غلامرضایی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان: ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻭﻯ ﺭﺍ مردم ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻃﻮس ﻣی بﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﺩﻯ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻜﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﻓﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻗﺮﻣﻄﻰ ﻭ ﻛﺎﻓﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻮﺳﺎﻥ ( اعراب ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺯﺭﺗﺸﺘﻰ ﻣﺠﻮﺱ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ) ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﺎﻳﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ….
ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﮕﻔﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻓردﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺲ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎﻍ ﻣﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺯ ﺷﻴﺦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐُﺮﻛﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻴﺦ ﮐﺮﻛﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺭﻭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻧﮕﺰﺍﺭﻡ، ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺴﺪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ممکن در باغ خویشﺑﺨﺎﻙ ﺳﭙﺮﺩﻧﺪ ..


ﺍﻣﺎ ﺷﻴﺦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺮﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻨﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﻭز ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﻰ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻯ ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ …
ﻳﻚ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺯﺍﻫﺪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻯ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺧﺪﺍﻯ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺳﺮﻭﺩﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺑﻮﺩ
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻭ ﭘﺴﺘﻰ ﺗﻮﻳﻰ // ﻧﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺍﻯ، ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﻮﻳﻰ

ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺴﻨﻐﺰﻯ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

/علی غلامرضایی

با کانال تلگرام همای گیلان همراه باشید

About سردبیر

Check Also

زنان ،تاریخ اسطوره ها و جنبش های فمنیستی

اختصاصی همای گیلان:تاریخ ادبیات هر کشوری ، نقاط و برگ های زرینی را برای نگار …

۲۰ comments

 1. سلام
  بسیار بسیار زیبا و جذاب و عالی بود.
  خوشحالم که زوایای پنهان تاریخ رو برای مردم عام ولی وطن پرست بیان میکنید

 2. امیرحسین فراز

  استاد غلامرضایی عزیز ممنون.جهالت حدومرزی نداره

 3. درود استاد عزیز چقدر جالب بود تشکر

 4. جالب بود مشابه جریان تدفین حافظ بود

 5. سلامی از بنده و سلامی از مقربان درگاهش تقدیم به محضرتان.
  طبق معمول مستفیذ گشتیم جناب غلامرضایی
  خداوند حفظتان کناد.

 6. واقعا جای تاسف هستش که عده ای همواره با تندروی و جهالت افراد بزرگ رو مورد اهانت قرار میدهند

 7. سلام
  بسیار زیبا و اموزنده بود
  سپاس فراوان

 8. چو ایران نباشدتن من مباد سپاس استاد غلامرضایی

 9. یکی از دلایل بدبختی ایران تعصب و تحجر است

 10. ایشون واقعا زبان فارسی را نجات داد

 11. بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

 12. روایت دردناکی بود

 13. شاعری مثل فردوسی حقش این نبود

 14. همه می خواهند بشریت را عوض کنند، ولی دریغا که هیچکس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.

 15. با حکیم ستیزگی مکن، با لجوج مباحثه منمای و با اهل تهمت مصاحبه مجوی.

 16. سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

 17. عالی بودموفق باشید

 18. شاهنامه فردوسی بی تردید اثری سترگ است که برای غربیان و اروپاییان، حکم فرهنگ، تمدن و سند هویت ایرانیان را دارد

 19. با سلام واحترام ممنون

 20. گذشته چراغ راه آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.