معاون سازمان پارکها از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بهای عوارض خبر داد و گفت: خدمات قطع معابر شهری بر اساس کمیسیون ماده ۷بررسی و ارایه می شود و فرمول محاسبه قیمت آن نیز در هر سال ۲۰ تا ۲۵درصد با تایید شورا محاسبه شود.

همای گیلان، در هفتادو هفتمین جلسه کمیسیون عمران شورا، تعرفه بهای خومات پیشنهادی سازمان سیما و منظر شهرداری بررسی شد.
در این جلسه که روز ۲۴خرداد برگزار شد، مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری در مورد مفاد این لایحه توضیحاتی ارایه داد و قیمت های افزایش تعرفه قطع درختان و دیگر موارد را توضیح داد.
رئیس کمیسیون عمران شورا در مورد وضعیت فضای سبز شهری گفت: امروز فضای سبز که در گذشته زیاد بود، قداست خود را از دست داده و سرانه فضای سبز رشت از یزد هم کمتر است.
رسولی افزود: ما هنوز نتوانسته ایم فضای سبز استاندارد ایحاد کنیم و ابیاری استاندارد هم نداریم. مدیریت شهری باید در این زمینه فرهنگسازی نماید و در این راه سازمان پارکها نیازمند استفاده از سازمانهای مردم نهاد هستند.
وی تاکید کرد: عدم اعتماد مردم به مدیریت شهری و شورا منجر به عدم مشارکت شهروندان در نگه داشت فضای سبز و خدمات شهری شده است. و سمن های مردم نهاد می توانند نقش واسط را داشته باشند.
رسولی همچنین گفت: در فرهنگ پیشین گیلان، کاشت درخت بنام فرزند متولد شده، وجود داشت و می توان این فرهنگ را ترویج نمود. ضمن اینکه در شورای چهارم مصوبه ای برای جهاد درختکاری داشتیم که اجرایی نشده است.
معاون سازمان پارکها از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بهای عوارض خبر داد و گفت: خدمات قطع معابر شهری بر اساس کمیسیون ماده ۷بررسی و ارایه می شود و فرمول محاسبه قیمت آن نیز در هر سال ۲۰ تا ۲۵درصد با تایید شورا محاسبه شود.
وی همچنین تعرفه قطع درختان در باغات را هم توضیح داد و گفت: قیمت تعرفه در املاک شخصی پایین تر است. افزایش قطع بدون مجوز و خشکاندن درخت نیز از دیگر مواردی بود که توضیح داده شد.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر هم توضیح داد: در روز درختکاری سال گذشته، سایتی ایجاد و بنام هر فرد درختی کاشته و ثبت شد تا هر فرد برای حفظ آن نیز تلاش نماید. همچنین به نام هر نوزاد متولد شده و هر متوفی نیز سایتی در حال تدارک است که درخت بکاریم.
نقی عابدینی در مورد خشکاندن عمدی درختان گفت: متاسفانه سالانه بین ۴۰تا ۵۰درخت در معابر عمومی بعمد خشکانده می شود و در صورت محرض شدن ، پیگرد قانونی و جرایم سنگین صادر می شود.
رضا رسولی به قطع درختان محور امام برای احداث بی ار تی اشاره کرد و گفت: قرار بود بجای آن درختانی کاشته شود ولی هنوز گزارشی از سازمان در این زمینه ارایه نشده است.

برزگر، مشاور کمیسیون نیز گفت: متاسفانه گسترش فضای سبز در طرح تفصیلی دیده نشده و معابر جدید بدون پیاده راه امکان کاشت درخت ندارد. اگر از بالا خیابان های قدیم و جدید گلسار را نگاه کنیم، تفاوت فضای سبز قدیم مشهود است.
وی تصریح کرد: گونه شناسی درختان در معابر عمومی روشن نیست. بخشی از تضادهای شهری را می توان با درختان از بین برد. متاسفانه جرات درخت کاری در معابر عمومی وجود ندارد، شاید به دلیل کنده کاری های متعددی است که شرکت های حفار موجب اسیب رساندن به درختان می شوند. پیشنهاد می شود درختان جلوی مغازه ها را به مالکین داد و عوارض تشویقی برای نگه دارنده ایفا کرد. باید طرحی در این زمینه ارایه شود.
محجوب مدیر عامل سازمان زیباسازی در مورد تعرفه استندهای تبلیغاتی هم توضیحاتی ارایه داد و گفت: بیشتر جایگاه ها عموما استفاده فرهنگی و خدماتی است که عموما تعرفه ان بسیار کم است و افزایش نداشته است.
وی در مورد افزایش تعرفه و شکل محاسبه جایگاه تبلیغات واتر بندها، مکان های موجود در جایگاه های سوخت و اجاره بیلبردها نیز توضیحاتی ارایه داد.

با کانال همای خبر همراه باشید