به نظر می رسد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران. مساله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، بلکه زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقا در مجلس است، چه در رفتارهای برخی نمایندگان و چه در ضعف های قانونی و نظارتی و از همه مهم تر چه در بی مسئوولیتی نسبت به وظیفه ای که دارند. آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می خواهند دخل و تصرف می کنند و از سوی دیگر هیچ مسئوولیتی در برابر آثار اقدامات خود نمی پذیرند. کافی است که به قیمت دلار در بودجه سال ۱۳۹۷ نظری انداخته شود. درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل های انرژی نگاه کنید. به دخالت برخی نمایندگان در کار مدیران دستگاههای اجرایی ملی، منطقه ای و محلی نگاه کنید.درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و دهها مساله دیگر، همگی نشان دهنده مسئوولیت ناپذیری برآیند نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است. به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند و ضرورت دارد نمایندگان مجلس کمی مسئوولانه تر با تمام قضایا برخورد نمایند . چون پاک کردن صورت مساله هیچ کمکی به حل مساله نمی کند،بلکه باعث عمیق تر شدن شکاف ملت و دولت شما بخوانید حاکمیت و نظام می شود. البته یکی از دلایل وجود این همه مشکل در مجلس این است که دایره انتخاب افراد برای ورود به پارلمان چندان تنگ و کوچک شده است که نمایندگان واقعی ملت نمی توانند در آن حضور چشمگیر داشته باشند.

دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی ملی، منطقه ای و محلی/ برخی مدیران استان، مدیران نمایندگان هستند نه مدیران دولت

با کمال تاسف در راستای دور شدن برخی نمایندگان از وظایف اصلی نمایندگی یعنی تضمین و نظارت موثر ـ در انتصاب مدیران اجرایی منطقه ای و محلی به اندازه ای دخالت می کنند که حتی عدم گماردن یک پست به یک مدیر در یک شهرستان را با سوال و بازخواست از وزیر مربوطه گره می زنند و تا زمانی که به خواسته خود نرسند دست از سر دولت و وزیر مربوطه بر نمی دارند. از این دست اقدامات برخی نمایندگان در گیلان آنقدر فراوان وجود دارد که برای شمارش آن نیاز به ماشین حساب است. آیا چنین نمایندگانی می توانند به وظایف خطیر نمایندگانی از طرف در پارلمان ملی به درستی عمل کنند.

جوان گرایی و نگاه به ظرفیت های بانوان از نقاط قوت استاندار گیلان است 

اتفاقا به کار گیری جوانان و بانوان از نقاط قوت استاندار گیلان به حساب می آید ولی با کمال تاسف برخی نمایندگان گیلان در مجلس دهم بنا به دلایل خاص این موضوع را نقطه ضعف آقای دکتر سالار می دادند . در ضمن بایستی به این دسته از نمایندگان محترم مجلس یادآور شد که استاندار موظف است بر اساس سیاست های دولت وقت و قوی مجریه عمل نماید . متاسفانه در مناقشه اخیر در استان عملا اصل تفکیک قوا رعایت نشده است . صاحب نظران معتقدند، باید روند باز سازی و نوسازی مدیریتی و همچنین استفاده از بانوان با جدیت بیشتر در گیلان ادامه پیدا کند.

عدم استفاده از تمام پتانسیل ها و ظرفیت های محلی و ملی، ضعف مدیریت اجرائی استان 

قطعا با توجه به مباحثی که مطرح گردیده، نقاط ضعف در عملکرد مدیریت ارشد اجرایی استان گیلان و برخی دستگاه های اجرایی وجود دارد. یکی از این مشکلات به کار گیری برخی از مدیرانی است که در گذشته اثبات کرده اند که به سیاست های دولت آقای روحانی اعتقادی ندارند ، ولی با کمال تاسف به کار گرفته شده اند. باید تاکید شود از شروع به کار دولت یازدهم تا به امروز گیلانیان ظرفیتی در مرکز قوی مجریه دارند که متاسفانه از این موقعیت به خوبی استفاده نمی کنند . وجود آقای دکتر نوبخت انصافا می تواند مدیران استان گیلان را در تحقق بسیاری از مطالبات گیلان کمک حال باشد ولی همان طور که متذکر شدیم از این ظرفیت خوب با کمال تاسف غفلت شده است .

با کانال همای خبر همراه باشید