سید مسعود موسوی مشکل امروز شهر رشت را رکود سرمایه دانست و گفت: سرمایه در شهر رشت باید چرخش داشته باشد.

همای گیلان، به نقل از دیارمیرزا، پنجاه و نهمین جلسه فوق شورای شهر رشت با حضور ۹ عضو شورا و به ریاست رسولی نایب ریس شورا برگزار شد.

رسولی در ابتدا جلسه با بیان اینکه امروز ادامه بررسی گزینه های تصدی شهرداری است، گفت: امیدوارم بتوانیم تصمیم درستی برای شهرمان رشت بگیریم.

سیدمسعود موسوی گزینه تصدی پست شهرداری رشت برای ارایه برنامه ها وارد صحن شد.

وی با بیان اینکه همه توان خود را برای شهر و شهروندان خواهم گذاشت، گفت: به همه اعضای شورا پیامک دادم که می‌خواهم در خدمت شهر و شهروندان باشم.

موسوی به اشاره برنامه های خود اظهار کرد: سر لیست برنامه شامل مالی، گردشگری، انرژی های پاک، مسکن و فعالیت محرک های توسعه و بازآرینی مدیریت شهری، حوزه منابع انسانی و دیپلماسی شهری است.

وی تصریح کرد: راه اندازی سامانه مدیریت اداری از جمله برنامه های بنده است. در شش ماه نخست امسال تاکنون بخش اندکی از بودجه محقق شده است و درحال حاضر پرداخت حقوق کارکنان شهرداری با سختی انجام می گیرد.

 موسوی با اشاره به اینکه انضباط مالی در برنامه های شهرداری رشت بسیار حائز اهمیت است، افزود: لازمه ساختار ایجاد انضباط مالی شامل شفاف سازی، الکترونیکی شدن، سامانه اموال و غیره است و معتقدم هر گونه اطلاعاتی پیرامون مباحث مالی باید ثبت و ضبط شود.

عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به بخشودگی عوارض گفت: باید به سمت و سویی برویم که مردم با علاقه‌مندی عوارض پرداخت کنند. میتوان از روش هایی که شهرهای بزرگ و توسعه یافته در این زمینه داشته‌اند، استفاده کرد و نیاز به ابداع روش جدید نیست.

موسوی افزود: ایحاد کمیته تخصصی نیازسنجی اموال موصوع بسبار مهمی است که به آن نیاز داریم و باید به نوعی برنامه ریزی شود تا بیشترین عواید نصیب شهر و شهروندان شود

وی یادآور شد: باید از منطقه ازاد انزلی سهم داشته باشیم و از فرصتها استفاده کنیم.

موسوی خواستار مشارکت شهری در امور سرمایه گذاری شد و افزود: باید شهرداری به سراغ ساختمانهای نیمه کارها و رها شده برود.

نامزد شهرداری رشت اظهارکرد: برای جذب مسافر باید سازو کارهای جدیدی داشته باشیم زیرا در دنیای امروز گردشگری یک امر ضروری است.

به گزارش دیارمیرزا موسوی مشکل امروز شهر رشت را رکود سرمایه دانست و گفت: سرمایه در شهر رشت باید چرخش داشته باشد. امروز ممکن است چیزهایی که بگویم تمام و کمال نباشد زیرا هنوز داخل شهرداری نشده و اشراف کامل ندارم.

وی گفت: همسو کردن شورا و شهرداری کار سختی نیست.

با کانال همای خبر همراه باشید