با انجام فعالیت های اطلاعاتی و گرفتن دستور قضایی ۱۴ نفر از اعضای یک شرکت هرمی در خانه ای در روستای پنچاه آستانه اشرفیه که در حال آموزش بودند دستگیر شدند.

همای گیلان، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: با انجام فعالیت های اطلاعاتی و گرفتن دستور قضایی ۱۴ نفر از اعضای یک شرکت هرمی در خانه ای در روستای پنچاه آستانه اشرفیه که در حال آموزش بودند دستگیر شدند.

سرهنگ عیسی روشن قلب افزود: این افراد اهل استان های مازندران، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و گیلان هستند.

وی گفت: تعدادی کتاب، جزوه و ابزار آموزش عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی کشف و ضبط شد.

با کانال همای خبر همراه باشید