خانه / مقاله / مدیریت ریسک در بیمه /سحر عامری کارشناس ارشد حسابداری

مدیریت ریسک در بیمه /سحر عامری کارشناس ارشد حسابداری

Print Friendly, PDF & Email

اختصاصی همای گیلان، یکی از موضوعات مهم در مفهوم ریسک، مبحث مدیریت ریسک است، نگارنده به تعریف رایج از مدیریت ریسک اشاره می کند : ۱. راهبردی علمی برای رویارویی و مواجهه با همه ریسک های خالص که افراد و صاحبان مشاغل با آن روبرو هستند ۲. فرایندی ساختارمند برای شناسایی و انتخاب مناسب ترین و مقبول ترین روش برای برخورد با خسارت هایی که فرد یا سازمان با آن روبرو است، در مجموع مدیریت ریسک به این معناست که چگونه افراد و مشاغل بتوانند با ریسک های احتمالی و خسارت های پیش بینی نشده به بهترین شیوه ممکن مقابله کنند و سطح آن را به طرز چشمگیر کاهش داده و یا آن را از بین ببرند.

مدیریت ریسک با بیمه پیوندی ناگسستنی و همیشگی دارد، اما توسع مدیریت ریسک نسبت به مدیریت بیمه گسترده تر است ، چراکه مدیریت بیمه ، صرفا ناظر بر مدیریت محدود به حوزه ریسک های بیمه پذیر است، در حالی که مدیریت ریسک هم زمان توانایی تحت پوشش قرار دادن مدیریت ریسک های بیمه پذیر و بیمه ناپذیر را داراست.

فرایند مدیریت ریسک ، دارای شش گام اساسی به ترتیب زیر است:
_ تعیین اهداف
_ شناسایی ریسک ها
_ ارزیابی ریسک ها
_ تعیین بهترین و موثر ترین روش یا روش های مقابله با ریسک
_ اجرای تصمیم های اتخاذ شده
_ ارزیابی و مرور داده ها و اقدامات صورت گرفته

اهداف مدیریت ریسک در نگاه کلان به دو دسته تقسیم می شود:

الف. اهداف قبل از وقوع خسارت ب. اهداف بعد از وقوع خسارت

عناصر مهم و درخور توجه در اهداف قبل از خسارت عبارتند از :
_ استفاده بهینه از منابع : آمادگی رویارویی شرکت یا فرد با خسارت به اقتصادی ترین روش ممکن ، پس باید قبلا برنامه های ایمنی سازی ، حق بیمه های پرداختی و سایر هزینه های مرتبط ، به درستی تحلیل شوند
_ کاهش نگرانی : تهیه و اجرای برنامه ای منظم و قابل اجرا ، می تواند به تعدیل این نگرانی منتهی شود
_ رعایت الزامات قانونی : تأمین الزامات قانونی نظیر: نصب تجهیزات ایمنی، اتخاذ روش هایی برای حفاظت کامل کارگران و پرسنل ، دفع اصولی مواد زاید و… گرچه به افزایش هزینه منجر می شود ولی از روش های مدیریت ریسک به شمار می روند .

ب. اهداف بعد از وقوع خسارت:

نکات مهم این مرحله در برگیرنده عوامل زیر است:
_ تداوم فعالیت: شرکت این توانایی را داشته باشد که بعد از تحمل خسارت ، بتواند دست کم بخشی از فعالیت های پیشین خود را احیا کند.
_ برقرای ثبات درآمدی : باید بعد از بروز خسارت ، در چشم اندازی منطقی، به درآمد پایدار دست یافت.
_ ادامه تولید شرکت : تداوم تولید ، حتی درصورت ادغام در شرکت های دیگر و یا واگذاری بخشی از سهام شرکت به فرد یا افرادی جدید از جمله عوامل مدیریت ریسک این دوره است.
_ انجام تعهدات و مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه و مردم:
پرداخت مطالبات کارگران ، مدیران ، طلبکاران می تواند عوارض ناشی از خسارت را تا حدی از منظر اجتماعی و روانی تقلیل دهد.

درباره ی سجاد حراتی

همچنین ببینید

نگاهی به آمار کارمندان دولت/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، از مجموع بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار کارمندی که در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.