اجرای قانون یا فرهنگ سازی/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: از ۱۰۰ سال به این طرف،
در کشورهای پیشرفته،
اجرای قانون و انجام مجازات؛
سبب ِفرهنگ سازی شده است.*
فرض :
فرانسه و ایران را در نظر
می گیریم.
چند مثال؛
۱)چین به فرانسه و ایران؛
صادرات دارد.
گمرک فرانسه،کالاهای
بی کیفیت چینی را،
پس می فرستد.
گمرک ایران،می پذیرد.
۲)در فرانسه،بنزین را؛
به قیمت روز می فروشند.
در ایران به قیمت شب !
۳)”قانون کار”در فرانسه
سفت و سخت است .
در ایران تقریبا؛
“قانون کار”نداریم.
۴)در فرانسه؛اگر مقامات،
از دولت،پول بردارند
حتی خیلی کم،برکنار
و مجازات خواهند شد.
در ایران،مقامات؛
فوق قانون اند.
۵)در فرانسه؛سطل زباله،
در یک ساعت معین،بیرون،
گذاشته می شود.
در ایران،کل کشور؛سطل زباله است.
۶)در فرانسه،کلیسا،هم،ترازنامه
(دریافت و پرداخت)خودرا
به وزارت دارایی تحویل می دهد.
در ایران،بازاریان مذهبی،
چون وجوهات می پردازند،
از پرداخت مالیات،خودداری
می کنند.
۷)در فرانسه،همه مردم به حساب
و کتاب درآمدی مقامات،دسترسی
دارند.
در ایران اینکار فضولی و جُرم است.
به همین دلیل،بازار شایعه،تهمت و توهین؛داغ است.
۸)در فرانسه؛مردم و احزاب؛
بر عملکرد دولت،نظارت می کنند.
در ایران،مردم و احزاب،
در جامعه؛نقشی ندارند.
۹)در فرانسه؛”قانون”،نهادینه
شده است.
در ایران،بی قانونی.
۱۰)در فرانسه،آزادی”پس از بیان”
وجود دارد.**
در ایران،”آزادی بیان”.
۱۱)میانگین رشد تورّم۴۰ساله؛
درفرانسه؛برابر ۲درصد بود
در ایران؛معادل ۲۰درصد.
۱۲)در فرانسه،”قانون کار”
و تورّم کم؛خط فقر را،
از بین بُرده است.
در ایران،نبود”قانون کار”
و وجود”تورم تازنده”؛
سبب شده،سیلاب خط فقر؛
از روی سر،دهک های ۱ تا ۵،
بگذرد .
?نتیجه:
اجرای قانون،سبب پیدایش
فرهنگ سازی.
بالعکس،فریبکاری است?

?چه باید کرد؟
اجرای بی کم و کاست
“قانون”و دوری کردن از
“سراب پند و اندرز”??

.‌………..
.*-اگر یک مورد در فرانسه
به من نشان دهید که مردم با
“فرهنگ سازی”؛آدم شده باشند؛
همه حرفم را پس می گیرم.
**-شنبه های اعتراض پاریس،
۳۰ هفته است که انجام می شود.
?نکته:
فرانسه؛یک نمونه
از کشورهای قانونمند است.

¤سرشک¤
۱۷خرداد۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About سجاد حراتی

Check Also

فصل دوم آثار عرفانی و اخلاقی امام خمینی./علیرضا مددی مژدهی

اختصاصی همای گیلان: نگارنده در این بخش از نوشتار خود از ۱۰ عنوان موضوعی آثار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.