خانه / مقاله / فریبکاری و گمراه سازی “آمار”در اقتصاد/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

فریبکاری و گمراه سازی “آمار”در اقتصاد/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، <ایران با ۴۴۱ میلیارد
دلار درآمدناخالص ملی
در رتبه ۲۶جهان است>
(صندوق بین المللی پول)
♦️رتبه۲۶ ام جهان که در رسانه ها،
تبلیغ می شود،ارزشمند نیست.
چرا؟
زیرا این عدد<۴۴۱ میلیارددلار>
باید بین ۸۲ میلیون نفر تقسیم شود.‌
می شود؟! می شود.
مساوی یا‌ عادلانه؟!
مساوی؛هیچ جا،نیست.
کمی عادلانه هم فقط
در کشورهای پیشرفته
انجام می شود.
ظالمانه چطور؟!
یک جا را می شناسم و نیم قرنی،
چنین است. یعنی از کی؟
از سال۱۳۵۲خورشیدی.
چطور؟!
از هنگامی که رُشد تورّم،
عزمش را جزم کرده که
۲ رقمی شود که شُد.
۱۳۵۲ تا ۱۳۹۸حدوداً؛۵۰ سال.
♦️هنگامی که یک بُشکه نفت،
از ۴دُلار به۱۰دلار پَرکشید.
♦️داستان‌ نقدینگی‌ و تورم،
همزاد هستند و در همه جا.
🔵داستان بالا و پایین،
شاه و گدا،تیمسار و طبّال،
امیر و فقیر،رئیس و مرئوس،
مافوق و مادون‌،کارفرما و کارگر،
کبیر و صغیر،حاجی و پادو،
سردار و سرباز،افسر و امربر،
در ادبیات اجتماعی ایران،
پیدا شد و ماندگار.
♦️همه عنوان های متضاد بالا؛
علاوه بر جایگاه اجتماعی،
تضاد طبقاتی را نیز عیان
می سازد.
پیامد ِاین عنوان های متضاد؛
پیدایش مکتب های اقتصادی،
اجتماعی و عرفانی متضاد.
مانند :
🔴۱)سرمایه داری بی بند و بار.

این مکتب،فقر و بهره کشی را طبیعی،جلوه می دهد و آنرا
“مشیّت”می داند.
این جهان بینی؛با بلوغ فکری
بشر،همزاد است و می خواهد
۷۰ درصد مردم را از اعتراض
و اعتصاب دور سازد.
یکنوع”خرشدن جاودانی”.
ریشه اش،در،اندیشه”ارسطو ”
و”مشیّت”او.
🔴بعد ها،”فلسفه ی مشیت ارسطو”؛
در ادیان توحیدی(زرتشتی،یهودی،
مسیحی و اسلامی)رخنه کرد و اندیشه”خرشدن”را جهانی.
تبدیل شد به”مشیت الهی”.
♦️زراندوزی ادیان رایج
زرتشتی ساسانی،مسیحی قرون وسطی،اسلامی صفوی ایران ‌و
اسلامی عثمانی ترکیه و
صهیونیسم یهودی.
از اینرو؛کنیسه ها،معبد ها،
کلیسا ها و حوزه ها،
“ارسطو زده”اند.

💚۲)سوسیالیسم انسانی

به وجود سردار و سرباز،
کارفرما و کارگر،استاد و شاگرد
و به”تقسیم کار”باور دارد.
به عدالت اجتماعی هم پایبند.
اُستادان و واضعان سوسیالیسم
انسانی در تاریخ؛
افلاطون یونانی(استاد ارسطو)،
مزدک ساسانی ایرانی،
امام علی(ع)،ابوذر غفاری
(یار پیامبر)و کارل مارکس
آلمانی بوده اند.
این پنج نفر؛بنیانگذاران
سوسیالیسم در جهان اند.
و تعیین کننده ترین.
اندیشمندان،سرداران،سربازان
و رهبران در طول تاریخ
و عرض جغرافیا؛در راه
تحقق”سرمایه داری بی بند و بار”یا”سوسیالیسم انسانی”؛
و یا ترکیبی از ایندو،کوشیده اند.

❇️در قرآن هم؛یک”راه بزرگ”(صراط)است.
دیگر راه ها همه”سبیل”اند
(راه های کوچک‌).
🔵می توان گفت”تنه درخت”؛
همان”صراط”است
و شاخه های آن،”سبیل”.
سُبُل=سبیل(ها).
❇️والذین جاهدوا فینا لنهدینهم
سُبُلنا(قرآن)❇️
✅<و کسانی که در”راه”؛
ما؛سخت کوشش می کنند،
“راه ها”یمان‌را؛نشانشان
خواهیم داد>✅.
♦️کشورهای ایران و امارات عربی
تقریبا تولید ناخالص داخلی یکسان
و برابر۴۳۰ میلیارد دلار در سال
است.‌
جمعیت ایران(IRR)معادل۸۲
میلیون نفر و امارات عربی(UAE)
برابر با ۸ میلیون نفر.
♦️روشن است که رفاه سرانه
و درآمد سرانه این دوکشور؛
همان”شلمان”و”آلمان”است.

🔵 ایران<از حیث”درآمد
ناخالص ملی سرانه”با رقم۵۴۷۰دلار
رتبه ۹۸ را،در بین کشورهای جهان
به خود اختصاص داده است>🔵
♦️اگر عدد”۵۴۷۰ دلار”را،
در عدد۱۲ضرب کنیم.
(فرض $=۱۲هزار تومان‌)
عدد ۶۶ میلیون تومان را
به دست می دهد.
♦️تفسیر۶۶ میلیون تومان♦️
یعنی هر ایرانی؛اعم ازکوچک
و بزرگ‌،روستایی و شهری،
بیکار و صاحبکار و…
۶۶ میلیون تومان درآمد
در سال دارد.
♦️ماهانه تقریبا۶میلیون تومان.
آیا این عدد۶میلیون تومان
که شامل یارانه های پیدا
و پنهان؛هم می شود.
درست است؟
پاسخ:در سطح کلان؛”درست”.
در سطح خُرد،کاملا فریبکارانه
و نادرست.یعنی چه؟!
ما آمدیم کل درآمد یکسال
ایران را به ۸۲ میلیون نفر
جمعیت ایران تقسیم کردیم.
♦️درآمد سرانه و ماهانه
هر ایرانی۶ میلیون تومان
شد و سالانه ۶۶ میلیون!!!♦️
♦️پیامد رشدتورّم
۲رقمی۵۰ ساله♦️

⚫️خانه های چند۱۰ میلیاردی
و چند ۱۰میلیون تومانی،
•خودروهای چند صد میلیونی
و چند۱۰میلیون تومانی،
•درآمد چند۱۰۰میلیونی
و چند میلیونی،
•حساب های بانکی میلیارد تومانی
و یارانه ای ۴۵ هزار تومانی،
نمونه های آشکار از جامعه
به شدت طبقاتی ایران‌ است.
🔵همواره،اقتصاد دانان
عدالتخواه گفته اند:
“میانگین”در یک جامعه
‌به شدت طبقاتی؛گمراه ساز است.

♦️یک نمونه‌:
فرض؛یک خانوار را
در نظر می گیریم‌:
✅وزنه بردار:۱۵۰(کیلوگرم) .
همسر:۸۰ کیلوگرم.
فرزند:۱۰کیلوگرم.
💜مثال بالا بگونه ای ساخته شد
که بالا،متوسط و پایین هم دارد.
♦️میانگین این خانوار؛
۸۰ کیلوگرم،شد!
فریبکاری نیست؟!
گمراهی نیست؟!♦️
هست.

✅منابع آمارها:اینترنت✅

¤سرشک¤
۲۴تیر ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

درباره‌ی سجاد حراتی

همچنین ببینید

“آرزو”یا”خاطرات”/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان،از ۳سال گذشته،ساخت و ساز دولتی؛به دلیل کاهش درآمد نفتی،به شدت،کاهش یافته است. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.