“آرزو”یا”خاطرات”/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان،از ۳سال گذشته،ساخت
و ساز دولتی؛به دلیل کاهش
درآمد نفتی،به شدت،کاهش
یافته است.
دولت های۴گانه پس از جنگ،
کلنگ های زیادی در گوشه و
کنار ایران زده اند.اما،”نیمه
کاره”،رها شده اند.
دولت های ایران،اهل
“نمایش”اند.
<<“آزاد راه”تهران-نور>>در۱۳۷۵
از”تهران”راه افتاده،اما،هنوز به
“نور”نرسیده است.
طولانی شدن ساخت و ساز ها،
با توجه به تورًم شدید، ۴۵ساله،
“توجیه اقتصادی”خودرا
از دست داده است.پروژه های
ناتمام،ماهیتاً”تورّم زا”ست،چون
کالا یا خدمتی را تولید نکرده است.
اما سیمان،آهن،لودر و… مصرف
شده است.مهندس،کارگر و….
سهم شان را گرفته اند.
ایرانی ها،چون پیشینه شاهی
داشته اند،همواره دولتمردان آن طاغوتی اندیشیده اند.
کاخ های متعدد و ۲۰۰ساله
تخت جمشید هخامنشی در
شیراز،مسجد های عهد صفویه
و کاخ های بیشمارقاجاریه و
پهلوی،”باستی هیلز”لواسانات،
همان روحیه طاغوتی است که
در ضمیر شاهان و امیران ایرانی
همواره به یادگار مانده است.
(اگر به تخت جمشید بروید،
تابلویی را خواهید دید که
مردم آسیا چه خراج هایی
به”هخامنشیان” می پرداختند)
اعراب بی اقتصاد،پیش از فتح ایران،اقتصاد شان”شعر،شتر
و شراب”بود،”دفتر و دستک”[دیوانسالاری]نداشتند.
“ساسانیان”،جنگ با”رومیان” “یونانیان”و”مصریان”،داشتند.
خزانه تهی شد و”موبدان”همه
کاره.غیر درباریان از دانش
و دانش اندوزی به دور.
جامعه هفتگانه ساسانی؛مردم
را بی انگیزه ساخته بود.
حکومت ساسانی۳برابرمساحت
ایران فعلی،قلمرو داشت.
چگونه در برابر اعراب پاشیده شد؟!
فروپاشی امپراتوری ایران
ساسانی مقابل اعراب گرسنه،
نشان از بی انگیزگی ملت
ساسانی بود نه استراتژی برتر
نظامی اعراب.
پس از تجاوز اعراب،اموال
شاهان ایرانی که به<<مدینه عربستان>>رسید،ایرانی های
“دفتر و دستک دار”را به خدمت
گرفتند تا سرداران فاتح عَرَب،
باغ های گوناگون‌ و کاخ های
سبز ساخته باشند.
اشرافیّت”مدینه”؛علی(ع) را،
فراری داد و به بدویت”کوفه”،
کشانید و همانجا کشته شد.
《🔵ساخت بیمارستان
۱۳۰۰ تختخوابی در ۲ هفته🔵
<<چین>>می‌گوید،برای درمان
بیماران مبتلا به<<کرونا>>در شهر۱۱میلیونی<ووهان>به‌زودی
احداث دومین کلینیک ویژه خود
را آغاز خواهد کرد.
❇️به نوشته روزنامه دولتی
“پیپلز دیلی”،قرار است ساخت
این بیمارستان هزار و
۳۰۰تختخوابی در عرض
“نیم ماه”به اتمام برسد.
ساخت نخستین”کلینیک
ویژه”آغاز شده و باید درسوم
<<فوریه>> پایان یابد.
مقام‌های بهداشت ملی چین
بیش از هزار و۲۰۰پزشک و
سایر کارکنان این حوزه را
برای تقویت بخش درمانی راهی<ووهان>کرده‌اند.》
((۵بهمن۱۳۹۸-dw_farsi))
۱)<<آزاد راه>>۱۲۱ کیلومتری ؛
<<تهران- نور>>سال۱۳۷۵،
“لودر”خورد.
دولتهای”سازندگی”،”اصلاحات”،
“عدالت محور”آمدند و رفتند.
دولت”تدبیر و امید”آمد که
“امید”ش،رفت و کمی از
“تدبیر”ش؛مانده است.
اما؛این”آزاد راه”پس از ۲۳سال به”فرجام”نرسیده است!!!
🔶بیشتر دانش آموختگان و
غربگرایان ایرانی،شبانه روز به “سوسیالیسم”و”سوسیالیست”ها
“ناسزا”می گویند و”کاپیتالیسم”
[سرمایه داری]را،می ستایند!!!
🔶درست است که در”چین”،
مانند”هند”؛”آزادی”وجود ندارد.،
ولی”فقر”هند را،هم ندارد.
۲)ساخت۲واحد آپارتمان
(۸۰ مترمربعی)در هریک از
شهرهای ایران،دستکم،یکسال
زمان‌می برد.
هفته پیش <<نوبخت>>
[رئیس برنامه و بودجه ایران] به این”آزاد راه” ۲۳ساله رفته بود.
<<پرویز فتاح>>(رئیس به
اصطلاح بنیاد مستضعفان)
کنارش ایستاده بود.
خیلی خنده ام گرفته بود.
<<هنوز اسب نیفتاده،نعل را،
کشیده اند>>
<<بنیاد>>در کنار این راه،
“هتل”و”متل”و‌‌‌‌‌‌….خواهد ساخت.
در آستانه ۲۲ بهمن هستیم.
پهلوی دوم هم”بنیاد پهلوی”
داشت.
بنیاد های گوناگون”پهلوی”؛
آن حکومت را برانداخت.
“بنیادعلوی”(جایگزین بنیاد
پهلوی)شده است.
تازه فهمیدم چون<< چین>>
از این “بنیاد”ها نداشته است،
راحت تر کارکرده است که
یک بیمارستان ۱۳۰۰ تختخوابی
را در ۲ هفته می سازد.
❇️نتیجه❇️
دولت<<چین>>،باانگیزه
و تدبیری که دارد”آرزو”های
ایرانی ها را به”خاطرات”،
تبدیل کرده است.

¤سرشک¤
۶بهمن۱۳۹۸

About سجاد حراتی

Check Also

نابسامانی بازار ارز وهیولای کرونا درکشور/تصمیم های غلط ،آنی ودمدمی ، هرروز اوضاع راوخیم ترمی کند/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:با علم و اطلاع نسبت به دلخوری افراد ذی نفع از نابسامانی ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.