<<چین>>در جهان و جهان در <<چین>>/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، بیراهه نیست اگر گفته شود
که<<چین>>با”اقتصاد”؛
“جهان”را،دراختیارگرفته است و<آمریکا>هم؛با”نظامیگری”.
<<چین>>،”تولید ملّی”؛
کشورها را؛نشانه رفته است و
<<آمریکا>>،”استقلال ملی”را.
دوستداران<<آمریکا>>،”حکومت مرکزی”ایران را،هدف گرفته اند؛
از راه<<کودتا>>.مانند
“سلطنت طلبان”و”تجزیه طلبان”.
(چون پایگاه اجتماعی ندارند،
دست به دامن آمریکا شده اند)
این ها،میخواهند فقط”جایگزین
شوند و”مدارهای وابستگی”را،
احیاء کنند.
<<آزادیخواهی>>،<<استقلال ملّی>>و<<شرافت اجتماعی>>
در وجودشان نیست.
هدف:کسب قدرت است
برای انباشت ثروت.
دوستداران<<چین>>،با
واردات کالا های چینی،
“اقتصاد ملّی ایران”،را نابود
ساخته اندکه پیامد اینکار کثیف،<<بیکاری ایران گستر>>،<<فقر>>و
<<فساد اجتماعی>>است.
این ها با فقر و رواج کاخ ها
و کوخ ها،آدمیان را،کم کم
می کُشند.
این ها هم،<<آزادیخواهی>>،
<<استقلال ملّی>>و<<شرافت اجتماعی>>؛در وجودشان نیست.
در یک کلام”آمریکایی گرایان”
و”چینی گرایان”؛<<دولبه یک قیچی اند برای نابودی ملت ایران>>.

🔴میزان سرمایه گذاری
<چین>در ایران و جهان🔴
(خبرگزاری<<ایسنا>>)

🔶موسسه”امریکن اینترپرایز”
اعلام کرد:
<چین>درکشورهای مختلف؛
به منظورتوسعه روابط خود
با جهان[از سال۲۰۰۵تاکنون] حدوددوتریلیون(دوهزار
میلیارد)دلار”]”سرمایه گذاری خارجی”انجام داده است.
🔶میزان سرمایه‌گذاری خارجی<چین>در ایران
و کشورهای همسایه🔶
<<چین>>در بازه زمانی
۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹در مجموع
۲۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در ایران داشته است.
🔸۲میلیارددلار،درصنایع شیمیایی.
🔸۱۱میلیارددلار،درانرژی.
🔸۵میلیارددلار در فلزات.
🔸۱۶۰میلیون دلار،در املاک.
🔸۷میلیارددلار در حمل و نقل.
🔸۲میلیارددلار،سایر بخشها.

🔵 سرمایه گذاری چین
در همسایگان ایران🔵
🔸۵۶میلیارد دلاردرپاکستان.
🔸۴میلیارد دلار در افغانستان.
🔸۷میلیارد‌ دلار در ترکمنستان.
🔸۲میلیارد دلار در آذربایجان.
🔸۱۶میلیار ددلار در ترکیه.
🔸۲۴میلیارد دلار در عراق.
🔸۴۱میلیارد دلار در عربستان.
🔸 ۳۵میلیارد دلار درامارات.
🔵سرمایه‌گذاری<چین>
در اروپا🔵
🔶آلمان ۴۷ میلیارد دلار.
🔶فرانسه ۲۵ میلیارد دلار.
🔶انگلیس۸۷ میلیاردلار.
🔶 سوئیس۶۲ میلیارددلار.
🔶کانادا ۵۷ میلیارددلار.
🔶سرمایه گذاری<<چین>>
در آمریکا ۱۸۷ میلیارد دلار.
🔶روسیه ۵۵میلیارددلار.
🔶هند ۳۱ میلیارد دلار.
🔶ژاپن۱۰ میلیارد دلار.
🔶استرالیا ۱۱۶ میلیارددلار.
🔶اندونزی۵۲ میلیارددلار،
سرمایه ‌گذاری کرده است.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
💜چنانکه گفته آمد<<چین>>
در پنج قاره؛”سرمایه گذاری”
کرده است.
“ایران پهناور”،هیچگاه،مشکل “سرمایه”،نداشته است تا
چشم به راه<سرمایه گذاری خارجی> باشد.
“نفت”و”گاز”سرشار داشته ایم
با پیشینه ۱۱۰ ساله.
با”سرمایه گذاری خارجی”؛
در ایران،به شدت،مخالفم.
اگرچه”آمریکایی گرایان”و
“چینی گرایان”ایرانی؛
<<آزادیخواهی>>،
<<استقلال ملّی>>
و<<شرافت اجتماعی>>را؛
“باور”نداشته اندو شبانه روز فریاد<بیگانه بیا>سر داده اند.
این”بیگانه گرایان”،در بهترین
حالت،”خودفروخته”،”قدرت طلب”و”ثروت اندوز”؛هستند.

¤سرشک¤
۴بهمن۱۳۹۸

About سجاد حراتی

Check Also

“پیچیدگی مفاهیم در تحلیل و دیالکتیک نظام سرمایه داری “/قسمت پایانی/جلال میرزا آقایی

اختصاصی همای گیلان:..سرمایه داری ، گام به گام سنگر های مقاومت بازار کلاسیک و تجارت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.