مدرنیته ،نقشه راه و یا برگی از صفحات تاریخ(قسمت اول )/جلال میرزااقایی قاضی محله

اختصاصی همای گیلان، تاریخ مدرنیته و ره آور های اجتناب ناپذیر آن نظیر مدرنیسم و جنبش های برابری و ترقی خواهانه آن ،و ورود اندیشه های نظری و تئوری های آن در کشور ما و بسیاری تفسیر در ناقص بودن آن، به قاب و قالب تاریخ آویزان و این قرن فرصت و مجال خوبی برای کنکاش و کالبد شکافی علمی آن و بدون هر گونه گرایش های سیاسی و اجتمایی می باشد .
شاید فلسفی ترین هدف مدرنیته تغییرات بنیادین در ارزش گذاری و سلسله مراتب ارزش ها در روح و بطن و متن جامعه ی آمیخته به سنت و تاریخ باشد .همه توان و روان مدرنیته به عقل گرایی (راسیونالیسم)و تکیه بر علم و دانش با توجه به دوران طلایی شروع اکتشافات علمی می باشد .(سیانتیسم)
قرون پانزده و شانزده میلادی ،زایش رنسانس و قرون هفده و هیجده میلادی آرایش و پیرایش اندیشه های مدرنیته و اندیشه جدید در اروپا بود و در این فاصله نظام اتوریته و سنت ها و بافت های فکری کلاسیک و اندیشه های اسکولاستیک تغییر و شکسته میشود و دین جایگاه مسلط و تقدس و استیلای تاریخی خود را از دست می دهد و گام به گام دین و مذهب و بافته ها و خرافه های فکری و دگم های ایمانی از حوزه اجتمایی ،به حوزه خصوصی و حاشیه شخصی افراد رانده میشود .
روشن است که این دگردیسی حاکی از یک چرخش فلسفی و روند پیچیده حکایت می کند ،گذشته ها در ذهن موجود و تا حدی واکنش های اعتقادی در بخشی از جامعه ملموس ولی حرکت کلی جامعه با تاثیر از تحولات صنعتی و فکری و روانی ،با شتاب بسوی قرن بیستم پیش رفت .
از نکات برجسته جامعه سنتی این عصر از تاریخ می توان ،به قرار گرفتن ایمان در برابر عقل ،روایات دینی رفتار انسان را تعیین و تا حدی کنترل میکرد ،اعتقاد به تقدیر و خواست آفرید گار بر همه جهان تسلط دارد ،زندگی و سرنوشت فرد توسط کلیسا تنظیم و کنترل میشد ،و انسانها در یک باور خرافی برای جستجوی خدا ،به دعا و نذر و منبع الهام آنها آدرس های جهنم و بهشت بود .و……
انسان به قدرت و توان ذهنی خویش بی توجه بود و همیشه چشم انتظار نیرویی ماورایی از بیرون برای رستگاری خویش بود و رنسانس این سپهر ایمانی و باور مندی را بهم می ریزد و تردید و تزلزل و شک را جایگزین می کند .
از معجزات این عصر ظهور رنه دکارت بود که اندیشه های او خمیر مایه مدرنیسم را شکل و هویت بخشید و کانت و هگل و لایپنیتز به اهمیت بنیادین فلسفه دکارت برای حیات مدر نیته پی بردند .
دکارت در تردید های فلسفی خویش به عیان ،بیان می کند و می گوید …..
ادامه دارد …..

جلال میرزااقایی قاضی محله

با کانال همای خبر همراه باشید

About سجاد حراتی

Check Also

واقعیّت”غم انگیز” <اجاره نشینی>/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، ۴۰درصد”جمعیت”مناطق شهری ایران<مستاجر>ند• در”تهران”(۴۷درصد)،”قم” و”البرز”(۴۴درصد). 🔺”مسکن”؛دو”نقش”دارد: 🟣۱)<مسکن مصرفی>. برخی”خانه”یا”آپارتمانی”را، درتملّک دارند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.