رئیس شورای بخش مرکزی لاهیجان: شهادت می دهم استخراج معدن بهانه ای برای فروش زمین های اطراف نبود بلکه این بحث، یک شانتاژخبری بیش نیست وهدف جذب فالووراست

اختصاصی همای گیلان، شوراها درحقیقت سخنگوی مردم درنظام حاکمیت به حساب می آیندووظیفه رساندن صدای مردم به گوش مسئولین را برعهده دارند.البته این وظیفه در روستاها کمی سخت ترمی باشد.مشکلات روستائیان عدم امکانات در روستاهاوتمرکزادارات در شهرها ودرنتیجه عدم دست رسی سریع مردم روستابه مسئولین موجب شده است تااین مردم تمام خواسته هاونیازهای خود رابه گوش شوراها برسانند.در چنین شرایطی است که می توان به اهمیت شوراها در روستا پی برد ضمن آنکه بروزحوادث غیرمترقبه نقش وجایگاه شوراها رابرجسته تر می کنندبا توضیح کوتاهی درخصوص اهمیت شوراها خبرنگارهمای گیلان گفتگویی با کامبخش امینی رئیس شورای بخش مرکزی لاهیجان ،رئیس شورای اسلامی روستای لیالمان وعضوشورای عالی استان درکشورترتیب داده است که با هم آن را می خوانیم:
رئیس شورای بخش مرکزیی لاهیجان ضمن معرفی آقایان مسعود بخشعلی پور،موسی موسی پور،تقی پیچ بینی و محسن کرمانشاهی به عنوان اعضای شورای بخش مرکزی که همواره درحوادث غیرمترقبه وبروز مشکلات ،همراه وهم پای دولت در خدمت مردم هستندگفت:: بخش مرکزی لاهیجان دارای۱۴۰روستاباکدابادی۱۱۸روستا۱۰۲دارای دهیاری و حدود ۲۲ روستا فاقد شوراودهیاری میباشند که کاراین روستاهای فاقدشوا ودهیاری زیر نظر شورای بخش مرکزی انجام میشود‌.بخش مرکزی دارای پنج دهستان ،ازجمله،اهندان،لیل،لیالستان،بازکیاگوراب،لفمجان،باحدود۴۴هزارنفرجمعیت میباشندمحصول این دهستانها ازنوع برنج،چای،ابریشم،عسل،مرکبات وغیرو…..میباشد
مجلس ودولت شوراهارا مقابل خود می دانند
کامبخش امینی که سابقه چهار دوره حضور در شورای روستای لیالمان و دو دوره شورای بخش مرکزی لاهیجان را در کارنامه خود دارد در پاسخ به این سوال که طی این مدت جایگاه شوراها را چگونه ارزیابی می کنیدگفت: در کل با توجه به برخی قوانین ،شوراها در حال تضعیف هستند، مجلس و دولت شوراها را مقابل خود میدانند به طور مثال در برخی مناطق داریم که فرمانداران و بخشداران شورای نیستند خوشبختانه در لاهیجان اقای مهندس میرغضنفری فرماندارمحترم،وخانم دکتر حسینی بخشدارمرکزی در کنار شوراها هستند و در همه حال از شوراها دفاع می کنند.
وی در ادامه اظهارداشت: مشکلات بخش مرکزی که مهمترین مشکلات مربوط به دو دهستان آهندان و لیل میباشد که زیر ساخت برق ضعیفی دارندومشکلات دیگراین دو دهستان در اب شرب وجاده های فاقدآسفالت یافرسودگی آسفالت می باشد البته سه دهستان دیگر هم مبرا از این معضلات نیستند اما نسبت به دو دهستان فوق الذکر از شرایط بهتری برخوردارند بطوریکه هنوزآثار خرابی برف سالهای ۸۳و۹۴از چهره این دو دهستان ودهستانهای دیگرپاک نشده است.
عضوشورای عالی استان در کشور در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه تمامی روستاهای بخش مرکزی ازنعمت گازبرخوردارند.تنهاروستای باقی مانده از نعمت گاز روستای کهلستان بود که با کمک نمایندگان دولت درشهرستان اعم فرماندار،معاونین فرماندار،بخشداری مرکزی،،شرکت گاز ومنابع طبیعی، این روستا نیزاز این نعمت برخوردار گردید.
بسیاری از مشکلات روستائیان با همیاری حل می شود
امینی در خصوص برنامه حل مشکل آب شرب اذعان کرد: خوشبختانه تمامی این شورا ها در کنار شورای بخش مرکزی همکاری صمیمانه ای با روسای ادارات دارند. در حال حاضر بیشتر مشکلات باخودیاری حل می شود.البته اداره آب و فاضلاب بسیارساعی هستند ولی متاسفانه اعتباراندکی دارندوبا این اعتبارقطرچکانی قادر به حل مشکلات این همه روستاها نیستند. لذابیشتر به صورت همیاری مشکلات مردم مرتفع می گردد. به طور کل زیر ساخت های ما بسیار ضعیف هستند که ان‌شاءالله دولت کاری کند که بتوانید از طریق فرمانداری و نماینده جدید بودجه مناسبی دریافت کرده تا بتوانیم نسبت به حل مشکلات اقدام نماییم.
وی درباره وضعیت کشاورزی بیان داشت: کشاورزی بر پایه عرضه و تقاضا می باشد در سال۹۸با افسارگسیختگی تورم روبرو شدیم ولی در مقیاس قیمت محصولات کشاورزی بسیار اندک افزایش یافت به‌طور مثال برنج قیمتش به ۲۲رسید اما الان به ۱۸هزار تومان به فروش می رسد این یعنی ضرربه کشاورزی و امید را از کشاورز می گیرد وقتی تقاضا برای محصول نیست وقتی واردات بی‌رویه برنج خارجی به کشور داریم این یعنی از بین بردن محصولات کشاورزی. دولت باید با اختصاص یارانه به بخش کشاورزی به فکر کشاورز باشد تا کشاورز مجبور به ترک مزرعه خود نشود. در خصوص چای به جرات می توان گفت که مردم چهل تا پنجاه درصد باغ‌های چای خود را رها کرده‌اند به دلیل این که یا خریدار نیست یا قیمت بسیار نازل است .
دولت بایدبه کشاورزان چایکاریارانه پرداخت کندنه به کارخانه داران
یکی از مشکلات چایکاران این است که بهای برگ سبز خود را به موقع دریافت نمی کنند اما در عوض دولت به کارخانه داران چای ،یارانه میدهد . یک کارخانه دار قیمت یک کیلوچای خشک را ،صدهزار تومان به فروش می رسانددر حالی که قیمت یک کیلو چای سبز چهار هزار تومان است مگر چند کیلو چای سبزیک کیلو چای خشک می شود. من از شما می پرسم آیا از چهار کیلو بیشتر است.حال اگر این یارانه به جای کارخانه دار به کشاورزتعلق گیرد وبهای برگ سبز به موقع به کشاورزپرداخت شودبی شک شاهداتفاق خوبی در بخش چای خواهیم بود.
طرح هادی اجازه تخریب جنگل را نمی دهد اما کسانی که باعث ازبین رفتن جنگل می شوندوکسی کاری باآنها نداردخریداران چوب هستند
رئیس شورای اسلامی روستای لیالمان همچنین در خصوص تغییر کاربری زمین های کشاورزی اظهار داشت :بنیادمسکن با طرح هادی مشخص میکندتا ساخت و ساز در کدام قسمت صورت گیرد.برای هرکاری جانمایی می کند.در طرح هادی مجموعه‌ای از کارشناسان که شامل جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن ، منابع طبیعی ومجموعه‌ی شهرسازی می باشندطرح را تصویب می کنند. در این طرح ، هیچ‌گونه جنگلی تخریب نمی شود اگرهم ساخت و ساز خارج از این طرح صورت گیرد دستگاهای ناظراجازه ساخت وسازرا نمی دهند.من از شما سوال دارم چرا ما هیچ وقت در مورد تخریب جنگل از خریداران چوب که از هیچ قانونی پیروی نمی کنندحرفی نمی زنیم.تخریب جنگل بیشتر توسط افرادی صورت می‌گیرد که از این راه درآمد دارند و شبانه‌روز در حال تخریب جنگل هستند.
امینی در مورد ساخت و ساز درروستای لیالمان خاطر نشان کرد:در لیالمان ویلایی ساخته شده بود با این تصور که تصرف در منابع طبیعی می باشدو کوه خواری شده با ورود دادستان محترم و طی بررسی مشخص شد که این ویلاداری مجوز ساخت بوده واحداث آن تصرف در منابع طبیعی نیست و تنها خطای موجود افزایش متراژ بودکه به کمسیون ارجاع داده شد.
وی در ادامه ضمن تشکر ازرحمانی دادستان محترم شهرستان لاهیجان گفت:اگر در این مقال ازدغدغه ایشان نسبت به تغییر کاربری وکوه خواری حرفی نزنم حق کلام را ادا نکرده ام .زیرا باورود ایشان در این زمینه کسی جرات تغییرکاربری را ندارد.
رئیس شورای بخش مرکزی لاهیجان در خصوص شهرک لاکچری در لیالمان تاکید کرد: مجوز هزار و صد متر زمین جهت ساخت وسازاز بنیاد مسکن گرفته شد که برای بیست و پنج نفر از افراد تحصیل کرده ای که ساکن خارج از ایران می باشند و بازنشستگان شرکت ایزی ایران هستند با اخذ مجوزویلایی ساخته شود که ارزش هر واحد بیش از هفتصد میلیون بیشتر نیست.
شورا ودهیاری هیچ نقشی دردادن مجوزمعدن لیالمان ندارند بلکه این مجوزتوسط صنعت ومعدن استان صادر شده است
امینی در ادامه در مورد معدن شن در این روستا که اخیرا شاهد سر وصدای آن در فضای مجازی بویم نیز گفت: قرار بر این بود پیمانکار برای شهرداری رودبنه شن استخراج کند که مجوزآن را از استان دریافت کرده بود که با اعتراض اهالی مواجه شد که نباید برداشت صورت گیرد که دستور توقف صادر گردید .نکته قابل توجه اینجاست ،شورای اسلامی لیالمان در خصوص این مجوز هیچ نقشی نداشته است حتی مجوز برای استخراج معدن از دست شهرستان خارج است و توسط صنایع و معادن استان گیلان صادر می‌شود .ناگفته نماند مقرربود سی درصد استخراج شن ازمعدن به این روستاجهت شن ریزی جادها وکوچه ها تعلق گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شودهدف اصلی از استخراج این معدن فروش زمینی هایی بود که در پشت این معدن توسط برخی خریداری شده بود تا بتوانند آن را به قیمت گزاف به فروش برسانند تصریح کرد : سوگند یاد می‌کنم که تمامی این موارد کذب محض است و شانتاژ خبری می‌باشد زیرا تمامی زمین‌های اطراف معدن زمین‌های کشاورزی بوده و خارج از طرح هادی است حال اگر این برداشت از معدن صورت می‌گرفت و جاده‌ای منتهی به معدن نیز آباد می شد و تمامی کشاورزان به راحتی به زمین‌های خود دسترسی پیدا می‌کردند.چه بسا همه زمین های کشاورزی احیا می شد. نزدیک صد هکتار باغ چای در آن منطقه وجود دارد که صعب‌العبور هستند ومتاسفانه حال به جنگل تبدیل شده اند . بحث ومطرح شدن برداشته معدن برای فروش زمین‌های یک شایعه و شانتاژ خبری بیش نبود که هدف آن فقط جذب مخاطب یا فالوور می باشد. امیدوارم کمی واقعیت ها را در کار خبری در نظر بگیرند چون کار خبری کار آدم‌های بزرگ می‌باشد.
امینی در ادامه اضافه کرد : جاده منتهی به معدن جاده مال رو بوددرختی در مسیروجود نداشت تا تخریب جنگل صورت گیرد با قاطعیت می گویم هیچگونه فروش باغ و زمین در این منطقه صورت نگرفته است. تصمیم براین بود که جاده منتهی نه از روستای لیالمان عبور کند -تا باعث آزار و اذیت اهالی شود -و نه از روستای گرده کوه، بلکه همین جاده مال رو آباد گرددتا با احداث این جاده مردم بتوانند باغات خود را آبادکنند .
وی تاکید کرد: در این چند دوره ای که افتخار خدمت به مردم لیالمان را داشته تمام توان خود را به کار گرفته ام که خدشه ای بر اعتمادی که مردم به من کرده اند وارد نکنم.
امینی در ادامه در خصوص آتش‌سوزی منابع طبیعی بیان داشت: بر اساس مشاهدات میدانی متاسفانه هر ساله همان نقطه ای دچار حریق و آتش سوزی میشود که در سال گذشته آتش گرفته است .به جرأت می‌توان گفت که آتش سوزی عمدی می باشد. اداره منابع طبیعی از نظر زیرساختی بسیار ضعیف می باشد .مردم ومنابع طبیعی با دست خالی چه کاری می‌توانند انجام دهند منابع طبیعی فاقد ماشین‌های آتش‌نشانی و هلیکوپتر آبپاش می باشد مگرمی شود با بیل و داس آتش را خاموش کرد؟ مخصوصاً فصولی که با بادگرم همراه است. اگر حریق ای صورت گیرد دهیار و شوراها و منابع طبیعی و مردم با بیل و داس اطفاء حریق می کنند آیا با اینها آتش خاموش می شود؟ امیدوارم وقتی کشور پیشرفت می‌کند در تمامی زمینه ها پیشرفت کند.
محرومیت گیلان کمتر از سیستان وبلوچستان نیست
وی در ادامه اذعان داشت: گیلان یک استان سرسبزمی باشد همه آن را بهشت خطاب می‌کنند ولی من در تمامی جلسات گفته ام که گیلان جهنم سبز می باشد ما در گیلان خیلی محرومیت داریم و در پشت صحنه این سرسبزی محرومیت های بسیاری وجود دارد . من به بیشتر استانها سفر کردم و به جرأت می‌توانم بگویم که دست کمی از استان سیستان و بلوچستان نداریم هم از نظر جاده از نظر زیرساخت ،متاسفانه محرومیت در روستاهای ما بیداد می کند.
امینی با اشاره به این مطلب که واردات ابریشم چینی باعث مرگ این صنعت شد است گفت: امروزه فقط ده درصد این صنعت فعالیت می کنند عدم خرید پیله ابریشم، نداشتن یک تعاونی خوب، عدم حمایت دولتی از جمله مشکلات این صنعت می باشد.
وی اضافه کرد:در سال جهش تولید باید واردات را کم کردو به تولید توجه بیشتری شود میزان تورمی که درحوزه های دیگروجود دارد با کشاورزی منطبق نیست وقیمت محصولات کشاورزی بسیار اندک افزایش پیدا کرده است هم اکنون هم به دلیل عدم دسترسی به جاده بسیاری از زمین‌های کشاورزی رها شده‌اند
وی در آخرضمن تقدیر و تشکر ویژه از شورا ها گفت:شوراها بدون هیچ حق و حقوقی ودرآمدی تمام‌قد در تمامی بحران‌ها و تمامی زمینه ها در کنار مردم و مسئولین حضور دارند. اعضای شورای روستا ها در دور ترین نقطه برای بررسی مشکلات و جلسه مجبورند مسافت زیادی را طی کنند متاسفانه حتی حق جلسه هم دریافت نمی‌کنند واقعاً شوراها با دست خالی سنگ تمام گذاشتند که می‌توانیم با وجود آنها بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذاریم.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که به عنوان نماینده شورای عالی استانها در کشور چه تقاضایی از مسئولین دارید اظهارداشت :مهمترین خواسته این است که دولت شوراها را بپذیرد که عصایی در دست دولت و مجلس هستند. شوراها با کمک مردم در تمامی زمینه ها اعم از کرونا،بحران برف،بادگرم،سیل و غیره حضوردارند.

با کانال همای خبر همراه باشید

About سجاد حراتی

Check Also

عذرخواهی هاشمی از مردم استان های شمالی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره سوتفاهم ایجاد شده درباره اظهاراتش در مورد خطر شیوع …

One comment

  1. ممنون از خبر خوبتون از سایت خبری ماهم دیدن کنیدhttp://safireaflak.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.