<<امام علی>>؛ مظهر عدالت/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، امام علی برای اجرای
عدالت و توزیع دقیق
بیت المال مجاهدت
بسیار کرد و آتش در دستان
برادر و جان مبارک خویش
در<راه عدالت>نهاد●
🔶در۴۰سال گذشته،آنهایی
که شغل دولتی داشته یا
در دایره<قانون کار>،بوده
اند،پیش از دریافت حقوق
یا دستمزد ماهانه،<مالیات>
مقرّر را پرداخته اند.
🔹ازخلقت بشر و تشکیل
رئیس،امیر،سردسته و دولت،
مردم برای حفظ”امنیت”،
تمیزی کوچه و نگهبانی
شُرطه،<مالیات>می
پرداختندکه پرداخته اند.
نام این<مالیات>هم؛جایی
“خراج”بود و جایی”جزیّه.
درجایی دیگر؛”خمس”،
“زکات”،جایی هم
“تکس”(Tax)و مالیات.
پس خودمان را اسیر
“واژه”ها نکنیم.”مالیات”
مثل زندگی؛<<حق>>است.
اشتغال،آسایش،آرامش،
فشنگ،تفنگ،انرژی هسته ای،
سعادت،رقابت و رفاقت هم
<حق>است.
🔶باید بین این همه<حق>
رفاقت باشد و رقابت،نباشد.
یکی،فدای همه نشود.
همه،هم،فدای یکی نشود.
🟤درقرن های ۲۰ و۲۱،رقابت،
رفاقت را،از بین برده است‌.
لامپ،فانوس را.
خودرو،اسب را.
انحصار؛رقابت را.
🛑به دقت بخوانید:
《عباس تقی زاده،ده۶۰،
درشهر ری،دستفروشی
داشت.تا کنون ۵بار،
دادگاهی شده و در آخرین
حکمش به<طَبَس>تبعید
شد،اما،سال قبل آزاد و
در تهران بود.
🛑اصلی ترین کار عباس تقی
زاده در طی دو دهه گذشته
وارد کردن تلفن همراه بوده
است و به گفته این روزنامه
او هر دو هفته هواپیمایی
۱۵ تنی آنتونف پر از موبایل
در فرودگاه پیام به زمین
می‌نشاند.
♦️دایی بزرگ تقی زاده،
نماینده مجلس کنونی و
قبل است و معروف است
که به یک نفر از بزرگان قوم
وابسته است و حتی سایت
<<الف>>نوشته بود که
«حاج عباس؛درون نظام
آدم دارد».
🛑تاکنون حداقل۱۵مدیر
ارشد گمرک در رابطه
با او‌دستگیرشده‌اند
ولی او همچنان آزاد است.
♦️عجیب‌ترین نکته این
که یک هفته قبل از
استیضاح کرباسیان
(وزیر سابق اقتصاد)
متن دستنویس سخنرانی
یکی از نمایندگان پیگیر
استیضاح درخانه اش،
پیدا شده بود.
🛑در متن بازجویی هایش
گفته بود،دونماینده مجلس
به خانه‌اش رفتند و برای
کمک«به فقرا»۵۰۰میلیون
گرفتند.
🛑هر دو نماینده نطق
آتشینی علیه وزیر وقت
داشتند.
یکی از آنها«حضرتی»
[نماینده تهران]بودو دیگری
<خجسته>[نماینده همدان] ♦️عباس تقی‌زاده چنان
شهرت دارد که پس از
دستگیری‌ چهارمش،دادستان
گفته بود،حداقل در ده(۱۰)
گمرک‌ بزرگ کشور<<آدم>>
دارد.
🛑یکی از آنها،مشاور رئیس
گمرک در<دولت عدالت>بود.
(منبع:روزنامه سازندگی
۲۲اردیبهشت۱۳۹۹)
[نقل از mellimazhabi] 🟤موضوع دادگاه و قاچاق،
در ‌صلاحیت من نیست.
فقط به۵۰۰ میلیون تومان
“خیرات”،کار دارم.
چگونه حساب کردباید
“پانصد میلیون تومان”
<<خیرات>>دهد؟!
🟤آنانی که<<خیرات>>را،
بدون تحقیق می گیرند،
مقصر نیستند؟
🟤خودتان را فریب ندهید.
🟤یکبار برای همیشه،
“قانون”را،در کشور جاری
کنید.
🟤جلوی”قاچاق کالا”را بگیرید.
(قاچاق۱۳۹۸معادل۲۵میلیارد
دلار(مجلس۲۳اردیبهشت)
🟤سود توزیع هر کالا را
معلوم کنید.
🟤”قانون مالیات”را،
اصلاح کنید.
🟤هیچ کشوری،با”روایت”
و”حدیث”؛تا کنون،اصلاح
نشده است.
اگر می شناسید نام ببرید.
🟤”گفتار درمانی”و”حدیث
درمانی”بعد از امامان شیعه
رواج یافت.امامان شیعه،
<اهل عمل>بودند.
🟤بعد از شهادت<<علی>>
و <حسنین>؛شیعیان،برای
بازسازی تشکیلات خود،
همبسته شدند.
🟤شیعیان؛خمس،زکات
و وجوهات را در آن
۲۵۰سال(امامت امامان)
برای تامین معاش فراریان
و درماندگان،پرداخته اند.
🟤اینک،حکومت اسلامی
مستقر است.باید قانون
مالیات،حاکم شود.
❇️پیامبر اسلام،به”مدینه”
هجرت کرد.<پیمان برادری>
یا<قانون اساسی>نوشت و
بیشتر از همگان،به آن،عمل
کرد.
🟣راه حل اول🟣
💟بیایید<مالیات>را،سفت
و سخت،تعریف کنید و بازار
“خیرات”،”خمس”،”زکات”و
“وجوهات”را،هم ببندید.
چرا‌؟چون‌انسان های”کاسب”
و”قاچاقچی”،خیلی عاقل تر
و اقتصادی تر از انسان های
معمولی هستند.برای فرار از
پرداخت<مالیات>مقرّر و
قانونی؛به”خیرات”،”خمس”
“زکات”و”وجوهات”روی
آوره اند!!!تا خیلی کمتر
پرداخت کنند.چرا؟!
چون پرداخت”خیرات”،
“خمس”و”زکات”،قانونی
و دقیق نیست.
🟤وجود کاخ ها،بُرج ها،
شرکت های رنگارنگ‌ بخش
خصوصی،کوخ ها،مدارس
شکسته،بیمارستان های
دولتی قراضه،ریشه اش،
ضعف شدید نظام مالیاتی
ایران است و بس.
🔷حوزه های علمیه>؛
هم خُمس و زکات می
گیرند و هم کمک های
سرشاردولت را.ب
هیچ ناظر قانونی هم؛
تا کنون نداشته اند.
🟣راه حل دوم🟣
💟”خیرات”،خمس”،
“زکات”و”وجوهات”را،
قانونمند ساخته و دروازه
قانون مالیات را ببندید.
🔶برای من چه فرقی دارد
بگویم خمس،زکات و ..
یا بگویم مالیات؟
💟نتیجه💟
امروزه در ایران؛
پرداخت کنندگان‌<مالیات>
مقرّر؛قانونمند هستند.
پرداخت کنندگان”خمس”،
“زکات”و…قانون گریز.
برخی؛برای فرار،از<مالیات>
دولت اسلامی؛به”خُمس”و
“زکات”حکومت اسلامی
پناه برده اند.
▶️سرشک▶️
۲۳اردیبهشت۱۳۹۹

About سجاد حراتی

Check Also

🛑«آشفته بازار سیاست؟!»🛑/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان:هیچوقت،بازار سیاست را، «آشفته بازار»؛ندانسته ام،بلکه رسانه های جهان،باجنجال و تبلیغات،میخواهند«عوامفریبی» کنند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.