- پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر - http://www.homaygilan.ir -

تحلیل خبرهای ایران و جهان(۳)/دکتر رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان:


🛑۱)سقوط تجارت خارجی
ایران با چین.
🔸در فصل اول سال۲۰۲۰،
تجارت خارجی ایران با چین
با ۶۰درصد کاهش نسبت به
فصل مشابه در دو سال پیش
به نزدیک۴میلیارد دلارسقوط
پیدا کرد.
🔸صادرات ایران به چین:
۱۸۱۸ میلیون دلار
(۶۸درصد کاهش)
🔸صادرات غیرنفتی ایران
به چین:۱۳۴۶ میلیون دلار
(۲۷ درصد کاهش)
واردات ایران از چین:
۲۱۳۰ میلیون دلار
(۵۱ درصد کاهش)/
💜ت=تحلیل💜
🔸چو دخلت نیست،خرج
آهسته تر کن•
🔸که می خوانند،ملّاحان،
سرودی•
🔸اگر باران به کوهستان،
نبارد•
🔸به سالی،دجله گردد،
خشکرودی•[سعدی] (مَلّاحان:دریانوردان)

🛑۲)گرایش دینی”جهان•
فرض:جمعیت جهان؛
۱۰۰نفر؛باشد.
🔸۱)۳۱ نفر مسیحی.
🔸۲)۲۴ نفر مسلمان.
🔸۳)۱۶ نفر بی دین.
🔸۴)۱۵ نفر هندو.
🔸۵)۷ نفر بودایی.
🔸۶)۷ نفر،متفرقه.
(منبع:مرکز مطالعات
خلیج فارس.نقل از
خبرگزاری دانشجو)
💜ت💜
انسان از روز نخست خلقت،
تاکنون،به خوراک،پوشاک و
مسکن،نیاز داشته است.
همواره برای تامین آن ها،
کوشیده است.
خوراک انسان؛همواره مادی
و معنوی بوده است.
بت پرستی،یکتا پرستی،
شخصیت پرستی،خوراک
معنوی انسان ها،بوده اند.
۹۶سال(از۱۹۲۴م)است که،
جسد مومیایی شده<ولادیمیر لنین>[رهبرشوروی سابق] در<میدان سرخ مسکو>،باقی
مانده است.
گرایش شدید،به ایدئولوژی،
علم،خُرافه،جادو و جنبل،
بُت،الله،فرعون های زمان،
جلوه هایی از پرستش است.
بنابراین با قاطعیت می توان
گفت که:<<انسان>>؛هیچگاه،
بدون ایمان و پرستش،نبوده
است.
انسان<موحًد>،فقط،به<الله>
باور داشته است.
انسان<مُشرک>برای<الله>؛
شریک قائل بوده است.
انسان<مُلحد>به غیر<الله>
باور داشته است.
🛑۳)فرانسه با فروش”ادکلن”
(دو و نیم)برابردرآمد نفتی
ایران،سود داشته است!
شرکت لویی ویتون فرانسه
در۲۰۱۹حدود۵۳میلیارددلار
درآمداز طریق فروش عطر،
اُدکلن،کیف و کفش به ثروتمندان
جهان داشته اما ایران اکنون به
سختی با هزاران روش دور زدن
تحریم ‌ها؛تنها۲۰میلیارددلاردرآمد
نفتی دارد!
(eco_gofteman)
💜ت💜
🔸بعید می دانم،ایران،در
۱۳۹۹همین۲۰میلیارد دلار،
پول نفت را،هم،کسب کند.
🔸باید گفت:ایران از۱۲۹۰خ،
تا۱۳۵۷خ،معادل۱۳۲میلیارددلار
و از۱۳۵۸خ تا ۱۳۹۸خ،معادل
۱۵۰۰میلیارددلار،درآمدنفتی
داشته است.
🔸ایران هنوز به این دریافت
نرسیده است که بدون دلار
های نفتی می تواند،ادامه
زندگی دهد.
🔸همواره دولتمردان ایران،
از اقتصاد بدون نفت،صحبت
کرده اند،اما جدّی،نبوده اند.
<کشورهای بدون نفت و گاز>
با <خودساختگی بسیار>؛
<توانمند>شده اند.
🔸کشورهای”نفت خیز”و
“گاز خیز-ازجمله ایران-،
<وابستگی به دلارهای نفتی>را سرلوحه اقتدار
خود،قرارداده اند.
◀️سرشک◀️
۲۵اردیبهشت۱۳۹۹

با کانال همای خبر همراه باشید.hiip://@homaygilanir