تحلیل محتوایی نامگذاری سالها،بویژه سال٩٩ازسوی مقام معظم رهبری (علیرضامددی مژدهی)

اختصاصی همای گیلان:مدیرعامل شرکت تعاونی آتیه سازان مهرکاسپین
مسول انجمن داستان نویسان ارشادرشت

بیش از٢٢سال است که مقام معظم رهبری،درپیام نوروزی شان ،برای هرسال شمسی نامی رابرگزیده وإبلاغ میفرمایند،
این نامگذاری هااولین باردر نوروزسال١٣٨٧ باعنوان سال امام خمینی(ره) آغازشده وتاسال جاری(٩٩)باعنوان (جهش تولید )تداوم یافته است
نگارنده بابررسی عنوانهایی که رهبرمدبر برگزیده است،این نامگذاریها را درسه دسته تقسیم بندی کرده است:
١-نامگذاریهای مناسبتی مبتنی برنام شخصیت های محبوب:نامگذاری سالهای(٧٨ ،٧٩ ،٨١ ،٨۵)به ترتیب بانام ها وعنوان امام خمینی (ره)،امام علی(ع)،عزت وافتخار حسینی و پیامبر اعظم(ص)صورت پذیرفته.
٢-نامگذاریهای اجتماعی،فرهنگی وملی:
شامل؛١٣٨٠اقتدارملی/١٣٨٢خدمتگزاری/١٣٨٣پاسخگویی/١٣٨۴همبستگی ملی ومشارکت عمومی/١٣٨۶اتحادملی وانسجام اسلامی/١٣٨٧نوآوری وشکوفایی/١٣٨٨اصلاح الگوی مصرف/١٣٨٨همت مضاعف کارمضاعف/١٣٨٩حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی/٩٢دولت وملت/٩۴همدلی وهمزبانی.
همانطوری که ملاحضه فرمودیداز٢٢نامگذاری سالیانه،١۴نامگذاری دارای کارویژهای دینی،مذهبی،اجتماعی،فرهنگی وملی است غیرازنامگذاری سال٨٠که دو عنوان اقتدارملی واشتغال آفرینی راداراست.

پرسش اصلی این است که فلسفه اصلی نامگذاری هابراساس چه معیار،مدل واستانداردی صورت می پذیرد؟
شایدبتوان گفت؛إشرافیت مقام معظم رهبری نسبت به مسائل کلان کشور،توجه دادن مسئولان ومردم به یک پارادایم مشخص اجتماعی،فرهنگی،دینی ومذهبی مبتنی برشرایط بین المللی وداخلی؛وجلب توجه تمامی أقشار جامعه به یک موضوع خاص ودرنهایت تلاش بر برند وبرجسته سازی موضوعی که دغدغه اصلی ایشان ویا اولویت کشوراست،
میتواندازجمله دلائل مهم وفلسفه این نامگذاریهاباشد.

(ادامه دارد،)

با کانال همای خبر همراه باشید.hiip://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

درگیلان ،چه خبر است ؟!/ابوذرندیمی

اختصاصی همای گیلان:مکاتبه ای !جهت پاسخ مسئولان استانی. (۱) با هدف مشاوره -ونیز واخواهی- از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.