تحلیل نامگذاری سالهای شمسی،قسمت دوم/علیرضا مددی مژدهی

اختصاصی همای گیلان:فصل دوم:تحلیل نامگذاری سالهای شمسی؛


ازاین رو نگارنده تقسیم بندی سوم را که به نامگذاری سالهای(٩٠جهاداقتصادی/٩١تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی/٩٣اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی/
٩۵اقتصادمقاومتی/٩۶تولیدواشتغال/٩٧حمایت ازکالای ایرانی/٩٨رونق وجهش تولید؛رابه خوداختصاص داده اندراجدای ازدوتقسیم بندی فصل قبل موردتوجه قرار میدهد.
دقت درواژگان وپیامهایی که ازسوی این نامگذاری ها دلالت میشوند،هرانسان متفکری رامجاب میکند که همزمان بابلوغ انقلاب اسلامی وتعمیق ریشه های انقلاب فراتراز مرزهای ایران یابه تعبیررساتر،ریشه دارتر شدن آموزه های انقلاب اسلامی دردیگرکشورها وایجادگفتمان جدیدی به نام مقاومت اسلامی وبیداری اسلامی درنقاط دیگرجهان،همزمان موتور محرک مقابله باکشورعزیزمان ایران ،پر سروصداتر وقوی تر ازپیش به صدا وحرکت درآمده است وتحریم های ظالمانه فقط یکی ازجلوه های آشکارآن به شمار میرود،
به همین دلیل مقام معظم رهبری گفتمان خودرابرتقویت بنیادین عناصروتولید داخلی متمرکزکرده اند؛وازنگاه ایشان عنصرکلیدی تقویت نهادها،عناصروشخصیت های ایرانی ،اقتصاد مقاومتی است،وبه همین دلیل ده نامگذاری رابرمبنای (تولید واقتصاد موّلد داخلی)معطوف فرموده اند.
Production
به معنای استخراج،فراورده،محصول،کار،ارایه وتولید؛اصطلاحی درعلم اقتصاداست که به معنای تهیه کالا وخدمات مورد نیازبا استفاده ازمنابع وامکانات موجود میباشدکه به دو شکل تولیدمداوم ویاتولیدمتناوب عرضه میگردد،بدین سان فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع موجود به کالای مورد نیاز،واردچرخه میشود.
میتوان مدعی شد تولید اولین صنعت بشری است ونیاز به تولید، منجر به پیشرفت انسان در علوم مهندسی،وخلق أشیاء توسط انسان است.
به نظرمیرسدتاکیدمقام معظم رهبری وانتخاب آگاهانه ومدبرانه عنوان ها برای نامگذاری واستعمال کلیه واژه هایی چون:جهاداقتصادی،مدیریت جهادی،اقتصادمقاومتی،همت مضاعف،کارمضاعف ،تولیدملی،حمایت ازکارو سرمایه ایرانی وحمایت ازکالای ایرانی یادآور این نکته است که میتوان بااتکا به سرمایه های فراوان ملی ازحیث فراوردهاومهم ترازآن جوانان نخبه ومتخصصان بومی،فرایندتولیدراباسرعت ودقت زیادوکیفیت بالا ارتقاء بخشید.

ادامه دارد……

با کانال همای خبر همراه باشید.hiip://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

🛑«آشفته بازار سیاست؟!»🛑/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان:هیچوقت،بازار سیاست را، «آشفته بازار»؛ندانسته ام،بلکه رسانه های جهان،باجنجال و تبلیغات،میخواهند«عوامفریبی» کنند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.