خانه / بایگانی برچسب: آرامستان شهرداری املش

بایگانی برچسب: آرامستان شهرداری املش

وفای به عهد شهردار املش پیرامون شفاف سازی مالی /عملکرد شهرداری املش در یک ماهه ی ششم حضور رنجبر

اختصاصی همای گیلان: مهندس ناصر رنجبر شهردار املش همانند ماه های گذشته به بیان گزارش عملکرد این شهرداری در ششمین ماه حضور خود پرداخت و اظهار داشت: میزان هزینه کرد شهرداری املش در این ماه ۳/۶۴۱/۸۲۸/۸۰۰ ریال می باشد. این در حالیست که درآمد این شهرداری در این مدت ۲/۵۵۷/۹۸۱/۰۱۳ ...

ادامه نوشته »

شهردار املش گزارش عملکرد شهرداری٬ در یک ماهه ی پنجم حضور خود را ارائه نمود

درآمد شهرداری املش در یک ماهه اخیر به مبلغ ۸/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بود اختصاصی همای گیلان، مهندس رنجبر شهردار املش همچون چهارماه گذشته ٬ گزارش عملکرد شهرداری در یک ماهه پنجم حضورخود( ۹۶/۱۲/۷الی ۹۷/۱/۷) را ارائه کرد و گفت: درآمد شهرداری املش در یک ماهه اخیر به مبلغ ۸/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و هزینه های ...

ادامه نوشته »