خانه / بایگانی برچسب: تاریخ ایران

بایگانی برچسب: تاریخ ایران

سیرت و صورت بندی “واژه ها”در سیر تحولات تاریخی / جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: هر محقق و نویسنده و یا خواننده بیطرفی ,بنا به وسعت دانش و دیدگاه خاص خود, امور و وقایع تاریخی را از زاویه ویژه و منحصر بفردی بررسی می کند و به نتایجی می رسد که با دیگری شاید متفاوت باشد .تضارب و نقد این دیدگاهها است که ...

ادامه نوشته »

تاریخ فرهنگ و تمدن / علی غلامرضایی  

اختصاصی همای گیلان: تاریخ: ابن خلدون : دانشی است ناشی از حکمت وبیانگر سیرت پیامبران،سیاست پادشاهان وسرگذشت مردمان. هرودوت:تاریخ مطالعه روزگاران گذشته است.   عناصر مقدم تاریخ انسان و زمان می باشند که در همه تعاریف تاریخ مد نظرمی باشند. فرهنگ:مجموعه سنت ها،آداب،رسوم وباورهای مردم یک منطقه می باشد که به اقتضای ...

ادامه نوشته »

استعفای رضاشاه / علی غلامرضایی،مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ

اختصاصی همای گیلان: جنگ جهانی دوم در 1939م با حمله آلمان به لهستان آغاز گردید .در ابتدا پیشروی نیروهای آلمانی به سوی شوروی با خونسردی انگلستان و فرانسه و شاید شادی پنهان آنان همراه بود اما با فاش شدن سیاست خاورمیانه ای هیتلر که بسط نفوذ آلمان در این منطقه و ...

ادامه نوشته »

سیر تاریخی و دغدغه های روشنفکری / جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: عقب ماندگیهای تاریخی در فهم و درک شرایط و بقول “پوپر”فقر تاریخی گری, گوی سبقت را از فاتحان تاریخ ,برای استحمار جامعه ما ربوده اند . برای شکل گیری جامعه مدنی ,بستر های فرهنگی پویا و غنای تاریخی متناسب با ساختار های اجتمایی که هر یک بنحوی ریشه ...

ادامه نوشته »

بررسی عوامل تاثیرگذاردر پیدایش مشروطیت در ایران / علی غلامرضائی مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ

اختصاصی همای گیلان: پس از قرن ها سلطه حکومت مطلقه در ایران،نهضتی در ایران شکل گرفت که نفرت از ستم های موجود،امید به بهسازی ساخت سیاسی و نجات جامعه از آلام و دردهای عدیده،پیام آن و حصول به حد اکثرعدالت ممکنه آرمان آن بود.این نهضت ضد استبدادی ،که سرانجام در ...

ادامه نوشته »

بررسی هویت دینی ایرانیان باستان / علی غلامرضایی

اختصاصی همای گیلان: چکیده: تاریخ گواهی می دهد که ایرانیان عصر باستان در کنار توجه به مسائل اجتماعی ، به آیین ها و آداب و رسوم مذهبی اهتمام ویژه ای داشته و با افکار و انگیزه های دینی زیسته اند و جلوه های درخشان فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام در ...

ادامه نوشته »