Tag Archives: جلال میرزاآقایی

تحریم و جنگ و آوای مظلوم دمو کراسی/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان:بی شک هیچ بدیلی بجز دموکراسی خواهی ،برای ملت ها جهت رسیدن به رفاه و سعادت و حقوق اجتمایی و سیاسی ، تا اطلاع ثانوی وجود ندارد . نگاهی گذرا به تاریخِ رویداد ها و تحولات در متن و بطن آن و سیر مطالعات علمی و فلسفی ،همگی …

Read More »

اردیبهشت ! تو ای ماه ِ همه رویاهای من/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان، نقاش چیره دست دهر ،آنچنان اردیبهشت را در گیلان به آبرنگ ِ هنر خویش ملوّن کرده است که عقل در این سراپرده ی اسرار هنر و فلسفه و لطف و صنع و سخاوت حیران میشود . گر نبود مرارت ها و بی مروّتی ها و مسلخِ کج …

Read More »

کالبد شناسی فرآیند “مطالعه” در دگردیسی عصر حاضر/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان، برسر درب ورودی آکادمی علوم یونان باستان، نوشته بود که : “کسی که فلسفه نمی داند ،وارد نشود ” و شهید مطهری ، شرط خواستگاری از دخترش را منوط به آگاهی از فلسفه گذاشته بود . مسلما هدف از این گزاره ، آگاهی عام از چرایی و …

Read More »

“شراب “و “می” و “معشوق” و دم غنیمت ِ حضرت حافظ/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان، حافظ می گوید شب صحبت و فرصت عشق را باید غنیمت شمردکه این جهان این همه نیست .باید به عشرت کوشید و سر منزل فراغت را از دست نداد و این نقد را به مواعید دینی نفروخت .بی می و مطرب نباید بود تا بتوان دل از …

Read More »

نسل دیجیتال و فروپاشی یک انقلاب

  صدای پا و تغییرات جدی را ،باید جدی گرفت .پایوران اندیشه های انقلاب و انقلابیگری با چهل سال فرصت ،متاسفانه کار نامه قابل قبولی در نزد مردم نداشته و ندارند . با فرصت سوزی از دوسوی حواریون و وارثان انقلاب ،بسیاری از پتانسیل ها از بین رفته و توده …

Read More »

هشدار! بر طبل جنگ می کوبند/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: صدای کوبیدن بر طبل جنگ روز بروز نزدیکتر و محکمتر می شود .سزاست که هشیار باشیم و سر فرازی کنیم تا سیل و خیل اغیار به جفا و ستم ,مام وطن را ,دست درازی ودر حراج وطن ,دست و دل بازی نکنند .درس تاریخ را خوب بخوانیم …

Read More »

رفراندوم در اقلیم کردستان عراق و منافع ملی ما/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان: با پایان جنگ جهانی اول و اضمحلال و فروپاشی امپراطوری عثمانی و تکه و پاره شدن مستعمرات اقماری آن ،و شکل گیری بنیان سیاست نئو استعماری از طرف دول فاتح که بر مبنای افتراق اقوام و ملیت ها و فرهنگ ها و بافت های فکری و دینی …

Read More »

هشدار!که تاریخ به اشتباه نرویم / جلال میرزاآقایی قاضی محله

اختصاصی همای گیلان: صدای پای انتخابات ریاست جمهوری روز بروز نزدیکتر و محکمتر می شود .سزاست که در این امتحان تاریخی به نیکی ,سر فرازی کنیم تا سیل و خیل اغیار به جفا و ستم ,مام وطن را ,دست درازی ودر حراج اموال ,دست و دل بازی نکنند .درس تاریخ …

Read More »