Tag Archives: جلال میرزاآقایی

کالبد شناسی فرآیند “مطالعه” در دگردیسی عصر حاضر/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان، برسر درب ورودی آکادمی علوم یونان باستان، نوشته بود که : “کسی که فلسفه نمی داند ،وارد نشود ” و شهید مطهری ، شرط خواستگاری از دخترش را منوط به آگاهی از فلسفه گذاشته بود . مسلما هدف از این گزاره ، آگاهی عام از چرایی و …

Read More »

“شراب “و “می” و “معشوق” و دم غنیمت ِ حضرت حافظ/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان، حافظ می گوید شب صحبت و فرصت عشق را باید غنیمت شمردکه این جهان این همه نیست .باید به عشرت کوشید و سر منزل فراغت را از دست نداد و این نقد را به مواعید دینی نفروخت .بی می و مطرب نباید بود تا بتوان دل از …

Read More »

نسل دیجیتال و فروپاشی یک انقلاب

  صدای پا و تغییرات جدی را ،باید جدی گرفت .پایوران اندیشه های انقلاب و انقلابیگری با چهل سال فرصت ،متاسفانه کار نامه قابل قبولی در نزد مردم نداشته و ندارند . با فرصت سوزی از دوسوی حواریون و وارثان انقلاب ،بسیاری از پتانسیل ها از بین رفته و توده …

Read More »

هشدار! بر طبل جنگ می کوبند/جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: صدای کوبیدن بر طبل جنگ روز بروز نزدیکتر و محکمتر می شود .سزاست که هشیار باشیم و سر فرازی کنیم تا سیل و خیل اغیار به جفا و ستم ,مام وطن را ,دست درازی ودر حراج وطن ,دست و دل بازی نکنند .درس تاریخ را خوب بخوانیم …

Read More »

رفراندوم در اقلیم کردستان عراق و منافع ملی ما/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان: با پایان جنگ جهانی اول و اضمحلال و فروپاشی امپراطوری عثمانی و تکه و پاره شدن مستعمرات اقماری آن ،و شکل گیری بنیان سیاست نئو استعماری از طرف دول فاتح که بر مبنای افتراق اقوام و ملیت ها و فرهنگ ها و بافت های فکری و دینی …

Read More »

هشدار!که تاریخ به اشتباه نرویم / جلال میرزاآقایی قاضی محله

اختصاصی همای گیلان: صدای پای انتخابات ریاست جمهوری روز بروز نزدیکتر و محکمتر می شود .سزاست که در این امتحان تاریخی به نیکی ,سر فرازی کنیم تا سیل و خیل اغیار به جفا و ستم ,مام وطن را ,دست درازی ودر حراج اموال ,دست و دل بازی نکنند .درس تاریخ …

Read More »

روحانی و “روح”ایرانی ما / جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: نقد روحانی سزاست ولی عبور از آن خطاست و شاید بر جنبش اجتمایی ما جفاست .بر سر پیچ تاریخ تعلل و تفعل اینک خطاست و تحرک را پیشه کنیم و خطر را و آنچه در تاریخ بدین سیاق بر ما گذشت اندیشه کنیم که اگر حکمت و …

Read More »

صدای پای ناپلئون بنا پارت / جلال میرزاآقایی قاضی محله

اختصاصی همای گیلان: جنبش مدنی که ریشه تاریخی آن از امیر کبیر و مصدق و بعد از انقلاب در قالب اندیشه های اصلاح طلبانه ,از بازرگان و خاتمی و موسوی و همراهی طیفی وسیعی از اندیشمندان و دانشگاهیان و پیروان عدم خشونت در همان حد بضاعت فرهنگ تاریخی ما شکل گرفته …

Read More »