Tag Archives: رضا شعبانی

چرایی عدم موفقیت شوراها و شهرداران در پیشرفت و پیشبرد اهداف حوزه شهری/رضا(نیما)شعبانی

اختصاصی همای گیلان/از آنجا که اعضائ منتخب شوراها از اهالی و ساکنین شناخته شده همان شهر هستند و حسب شناخت عمومی از این افراد با رای مستقیم مردم وارد شورا می شوند ، چرا در تحقق اهداف و شعارهای خود ناتوانند و گاها مشاهده میشود که در مسیر عکس آن …

Read More »