Tag Archives: مهدی نصیری راد

گروه های جهادی در پساکرونا ظرفیت خود را به سمت جهش تولید سوق بدهند

اختصاصی همای گیلان:جامعه ایرانی در دو ماه گذشته روزهای سخت و ترسناکی را سپری کرد و در این ایام جهان با مفهومی بسیار سهمناک به نام کرونا ویروس آشنا شد. ویروسی که به تنهائی عجز بشر خصوصا جهان پیشرفته غربی با آن همه افاده و ادعا و آن همه امکانات …

Read More »